O SKZP

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza 11 društev (652 članic in članov), ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

 

Organi SKZP

 

Delovne skupine in odbori SKZP

 

Temeljni akti SKZP

V dokumentih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za vse spole.

 

Obrazci