O SKZP

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je zveza društev, ki izvajajo izobraževanje, raziskovanje in praktično dejavnost na področju psihoterapije in je članica Evropske zveze za psihoterapijo (EAP). Nastala je z namenom, da v skladu z načeli Strasbourške deklaracije o psihoterapiji, na kateri so osnovani izobraževalni in etični standardi EAP, pod eno streho poveže različne psihoterapevtske šole v Sloveniji.

 

Organi SKZP

  • Skupščina
  • Upravni odbor ( UO )
  • Strokovni svet ( SS )
  • Nadzorni odbor ( NO )
  • Študijska komisija ( ŠK )
  • Častno razsodišče ( ČR )
  • Odbor za priznanja ( OP )
  • Komisija za predlaganje in imenovanja ( KPI )
  • Predsednik in podpredsednik SKZP

 

Temeljni akti SKZP

V dokumentih uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za vse spole.

 

Obrazci