Člani SKZP

 

Seznam pristopov in izobraževalni ustanov.

 

REALITETNA TERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Društvo za realitetno terapijo Slovenije
Tugomerjeva ulica  45, 1000 Ljubljana
Evropski inštitut za realitetno terapijo
Koroška cesta 21, 4000 Kranj
Spletna stran: www.drustvo-rt.si
E-naslov: drustvo.rt@gmail.com
Spletna stran: www.eirt.si
E-naslov: irt@siol.net
Predsednik: Ruben Belina
Tel. št.: 040 228 081
E-naslov: ruben@ledina.si
Direktorica: Mirjana Palčič Bubnič
Tel. št.: 041 453 044
E-naslov: strunjan.sto@siol.net

 

GEŠTALT TERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Slovensko društvo za geštalt terapijo, SLOGES
Ulica bratov Babnik 5, 1000 Ljubljana
Inštitut za geštaltsko terapijo, GITA
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.sloges.si
E-naslov: info@sloges.si
Spletna stran: www.gita.si
E-naslov: info@gita.si
Predsednica: Tatjana Verbnik Dobnikar
E-naslov: tatjana.verbnik@gmail.com
Direktor: Tomaž Flajs
Tel. št.: 031 401 718

 

Izobraževanje
Inštitut za družinsko terapijo
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.kempler.si
E-naslov: info@kempler.si
Direktorica: Biljana Andonova
Strokovna vodja: dr. Ivana Kreft Hausmeister
E-naslov: posvetovalnica@kempler.si

 

TRANSAKCIJSKA ANALITIČNA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Društvo za transakcijsko analizo Slovenije, SLOVENTA
Bratovševa ploščad 2, 1000 Ljubljana
 
Spletna stran: www.sloventa.si
E-naslov: obvestila@sloventa.si
Predsednica: Maja Sedmak Cvelbar

 

SISTEMSKA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije
Vrtača 13, 1000 Ljubljana
Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana
Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.drustvo-dsps.si
E-naslov: info@drustvo-dsps.si
Spletna stran: https://sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/sistemska-psihoterapija 

 

Predsednik: Matej Vajda
Direktor: mag. Miran Možina
Tel. št.: 041 748 812
E-naslov: miranmozina.slo@gmail.com

 

INTEGRATIVNA TERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Slovensko društvo za integrativno terapijo
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Fritz Perls Institut GmbH, Podružnica Maribor
Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor
E-naslov: tajnistvo.sdip@gmail.com Spletna stran: www.fpi-akademija.com
E-naslov: info@fpi-akademija.com
Predsednica: Polona Jančar Direktorica: Milena Vidmar
E-naslov: vidmar.milena@gmail.com

 

INTEGRATIVNA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Slovensko društvo za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo, SINTA
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje d.o.o., IPSA
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.drustvo-sinta.si Spletna stran: www.ipsa.si, www.mcip.eu
E-naslov: info@institut-ipsa.si
Predsednik: Gregor Žvelc
E-naslov: gregor.zvelc@guest.arnes.si

 

LOGOTERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Slovensko društvo za logoterapijo, LOGOS
Šolska ulica 3, 3215 LOČE
Inštitut za logoterapijo
Resljeva cesta 11, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.drustvo-logos.si
E-naslov: info@drustvo-logos.si
Spletna stran: www.logoterapija.si
E-naslov: info@logoterapija.si
Predsednik: Martin Lisec

 

Izobraževanje
Zavod Žički tabor za duhovno rast
Šolska ulica 3, 3215 LOČE

 

PSIHOANALITIČNA in PSIHODINAMSKA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo Izobraževanje
Evropsko združenje psihoanalitičnih pristopov – Slovenija, EZPPS
Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana
Univerza Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana
Specialistični študij psihoanalitične psihoterapije
Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.ezpps.org
E-naslov: info@ezpps.org
Spletna stran: www.sfu-ljubljana.si/sl/sfu-ljubljana/psihoanaliticna-psihoterapija
Predsednica: Urška Battelino Direktor: mag. Miran Možina
E-naslov: miranmozina.slo@gmail.com
Tajnica: Saga Škerlep
E-naslov: saga.skerlep@ezpps.org
Vodja izobraževanja: Emil Benedik
E-naslov: emil.benedik@gmail.com 

 

Izobraževanje
Inštitut za psihodinamsko psihoterapijo
Trg mladinskih delovnih brigad 5, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.psihodinamska-psihoterapija.org
E-naslov: info.psihodinamska@gmail.com
Tel. št.: 051 364 169
Direktor: Lan Pečjak
Tel. št.: 040 133 669

 

PSIHODRAMA

 

Društvo
Slovensko društvo za psihodramo
Krušče 2, 1380 Cerknica
E-naslov: psihodrama.slo@gmail.com
Predsednik: Vladimir Milošević

 

PLESNO-GIBALNA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo
Združenje plesno-gibalnih psihoterapevtov Slovenije, ZPGPS
Skapinova ulica 23, 1000 Ljubljana
Spletna stran: www.zpgps.si
E-naslov: info@zpgps.si
 

 

Predsednica: Alenka Lin Vrbančič Simonič  

 

Tajnica: Tamara Sernec  

 

 

LIKOVNA PSIHOTERAPIJA

 

Društvo
Združenje likovnih terapevtov Slovenije, ZLIT
Polje 363, 1260 Ljubljana – Polje
Spletna stran: www.zlit.si
E-naslov: info@zlit.si
 

 

Predsednica: Irena Valdes