O psihoterapiji

Psihoterapija je vrsta profesionalnih postopkov, ki segajo od namer, da bi se zdravilo paciente, ki trpijo zaradi psihičnih, somatopsihičnih ali psihosocialnih stisk oziroma neravnovesja, do dvigovanja kakovosti življenja klientom, ki želijo odkriti boljši odnos do sebe in do soljudi.

Gre za posebno obliko medosebnega komuniciranja med dvema posameznika ali v okviru skupine, pri katerem se uporablja verbalne in neverbalne metode razumevanja in posredovanja. Psihoterapija uporablja posebne oblike znanja in spretnosti, ki temeljijo na razumevanju psihičnega zdravja in patologije in z njimi skuša vplivati na ljudi.

Njeni cilji so spremeniti stališča in vedenje povezano s problematičnimi področji osebnega in socialnega vedenja, ublažiti simptome in odstraniti čim več pogojev v katerih oseba trpi, preoblikovati omejujoče vzorce osebnosti, ki so povezani z nezadovoljstvom ali stresom, hrabriti klienta, da reorganizira svoje izkušnje in ekspresijo ali da razvije intrapsihično in interpsihično integracijo oziroma kakovost doživljanja in odnosov z drugimi