Komisija za predlaganje in imenovanja SKZP

 

Članice Komisije za predlaganje in imenovanja SKZP:

Sabina Grahek, predsednica

Tanja Krapež, članica
Marjana Velikanje, članica
Alenka Vujkovac, članica

 

E-naslov: tajnistvo@skzp.org