Predsednica in podpredsednica SKZP

 

Predsednica in podpredsednica SKZP (Skupščina z dne 15. 9. 2023):

 

Ksenja Kos, predsednica

Boba Lojk, podpredsednica

 

E-naslov: tajnistvo@skzp.org