Strokovni svet SKZP

 

Članice in člani Strokovnega sveta SKZP (Skupščina z dne 15. 9. 2023):

Tamara Trobentar, predsednica

Ksenija Centa, članica
Polona Jančar, članica
Nuša Kovačević Tojnko, članica
Matej Kranjc, član
Ajda Perme, članica
Maja Sedmak Cvelbar, članica
Polonca Teršek, članica
Alenka Lin Vrbančič Simonič, članica

 

E-naslov: tajnistvo@skzp.org