DS za begunce

Delovna skupina SKZP za begunce je nastala ob begunskem valu leta 2015, ko smo se psihoterapevtke_ti in specializantke_ti različnih psihoterapevtskih smeri začeli neformalno povezovati. Združila nas je želja po pomoči ljudem, ki so ostali brez doma in družin. Naša človeška, etična in profesionalna dolžnost je, da jim pomagamo skozi področje, ki ga najbolj poznamo – psihoterapijo.

Kmalu po začetku dela smo se iz neformalne skupine združili v delovno skupino SKZP za begunce pod supervizorskim okriljem Tomaža Flajsa. Na supervizijskih srečanjih se srečujemo enkrat mesečno, izmenjujemo konkretne izkušnje in spoznavamo ljudi iz drugačnih kulturnih okolij. V ospredju vsebin, ki so predmet našega dela, je predvsem travma kot posledica življenjske ogroženosti, negotovost glede prihodnosti in izguba identitete. V tem kontekstu je v psihoterapevtskem delu poudarek na varnem odnosu in prostoru, razumevanju problematike, zanimanju in sprejemanju medkulturnih razlik.

Delovna skupina šteje preko 20 članic_ov, ki delujemo na prostovoljni bazi. Delamo s klientkami_ti iz različnih držav, npr. Sirije, Iraka, Irana, Albanije, Kosova, Rusije, Ukrajine. V zadnjem času so se skupini pridružile tudi kolegice psihoterapevtke iz Ukrajine, kar je še posebno olajšalo delo s posameznicami_ki, ki govorijo ukrajinsko. Poleg ustaljenih povezav s Slovensko filantropijo, aktivisti bivše Ambasade Rog in Uradom za oskrbo in integracijo migrantov, kontinuirano oblikujemo nova sodelovanja. Naša področja dela so:

  • individualna svetovalno-psihoterapevtska obravnava prosilcem za azil in osebam s priznanim statusom
  • vodenje podpornih skupin (npr. za ženske migrantke)
  • izvajanje delavnic za senzibilizacijo psihoterapevtov in drugih delavcev v nevladnih organizacijah za etnična in migracijska vprašanja
  • povezovanje s političnimi akterji na zakonodajnem področju, kjer predstavljamo naše izkušnje pri delu

Ob delu z ranljivimi skupinami se moramo zavedati, da smo tudi sami ranljivi. Zato za lastno integriteto skrbimo s kontinuiranim izobraževanjem z različnih področij in z osebnim procesom psihoterapije. Naše delo je prostovoljne narave.

 

Vabljeni vsi, ki se prepoznate kot del grajenja vključujoče družbe in bi si želeli prisluhniti sočloveku v stiski. Izkušnje preteklih osmih let dela nas učijo, da se v stiku s sočlovekom iz drugačnega kulturnega okolja pojavijo zanimivi odsevi naše »resničnosti«. Ponudijo nam možnost preizpraševanja vrednot, refleksije in tudi posledic naših dejanj. Različnost nas bogati skozi pristen stik in sprejemanje vseh ljudi, ne glede na etničnost, versko prepričanje, spolno usmerjenost ali identiteto, politično usmeritev, starost, raso, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Zavzemamo se za enakost za vse.

Pogoji za vstop v skupino:

  • ustrezna izobrazba psihoterapevtske smeri in urejen status specializantke_a ali psihoterapevtke_a s certifikatom
  • udeležba na izobraževanju osnov dela s travmo (brezplačno)
  • redna udeležba na supervizijskih srečanjih (1x / mesec)

Kontakt: alesa.sicherl@gmail.com (Aleša Sicherl, koordinatorka skupine)