Register psihoterapevtov

V register Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) so vpisani  aktivno delujoči psihoterapevti in psihoterapevtke iz Slovenije, ki so nosilci Evropske in/ali Slovenske diplome iz psihoterapije.

Diplomo so vpisani pridobili po uspešno zaključenem izobraževanju, izvedenem na podlagi strokovnih kriterijev Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) in Evropske krovne zveze za psihoterapijo (EAP), ki med drugim vključujejo preko 3200 ur teorije, metodologije, osebne psihoterapije in strokovno superviziranega psihoterapevtskega dela s klienti.

SKZP je nacionalna pooblaščena organizacija EAP in je odgovorna za preverjanje zahtev po stalnem strokovnem usposabljanju psihoterapevtov in psihoterapevtk, vpisanih v register.

>> Odpri register

>> Odpri zemljevid

Za daljši in podrobnejši opis registra in vpisnih pogojev odprite stran s podrobnim opisom.

 

Obrazec za vpis v Spletni register psihoterapevtov