Težave v duševnem zdravju niso izbira. Izbira je, kako z njimi ravnamo!

Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu 2021

 

Mednarodna organizacija dela (ILO) je leta 2003 razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Namen tega dne je povečati pozornost svetovne javnosti za problematiko varnosti in zdravja pri delu ter po drugi strani spodbuditi ustvarjanje takšne varnostne in zdravstvene kulture, ki bo trajno zmanjševala število z delom povezanih bolezni in nezgod.

Poglejte celoten novičnik