Spletni seminar o motnjah hranjenja in prehranjevanja

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na dvodnevni spletni seminar z naslovom

 

MOTNJE HRANJENJA IN

MOTNJE PREHRANJEVANJA –  v teoriji in praksi,

 

ki bo v torek, 25. in v četrtek, 27. maja 2021, od 17. do 20. ure.

 

Seminar bo vodila Andreja Modrin Švab, univ. dipl. psih., geštalt psihoterapevtka in supervizorka.

 

Motnje hranjenja so v porastu, segajo v vedno nižjo starost, veljajo za tretjo najpogostejšo kronično duševno motnjo pri mladostnikih. Obenem so prisotne tudi v vseh drugih starostnih skupinah ter pri obeh spolih. Veljajo za nekakšno sodobno duševno motnjo, katere smrtnost pri anoreksiji dosega celo največji odstotek med vsemi duševnimi motnjami. Vse to so razlogi, da se na omenjenih dveh seminarjih posvetimo bolj poglobljeni  prepoznavi in obravnavi motenj hranjenja v sodobnem času.

V času covid pandemije opažamo porast vsaj za 50% tako v zdravstvu kot tudi v naših socialno varstvenih programih. Kako je mogoče, da se osebe, ki stremijo k popolnosti, so perfekcionistke, nasploh med uspešnejšimi v življenju, priženejo tako daleč, da se njihovo ‘družabno popoldansko življenje’ (ko je konec službe in šole) sprevrže v (skrivni) svet ritualov, ki jih ne zmorejo ustaviti? Ko že  izgleda, da imajo popolno kontrolo nad življenjem,  jim ta na neki točki začne povsem uhajati …

Spletni seminar bo potekal v torek, 25. in v četrtek, 27. maja 2021, od 17. do 20. ure.

 

PROGRAM:

I. del – teoretični del (25. maj 2021, od 17. do 20. ure)

V prvem delu seminarja bo najprej predstavljena jasna slika in ločnica med motnjami prehranjevanja, ki so v splošni populaciji precej bolj pogoste in se je vsaj kdaj v teku življenja z njimi že srečala večina izmed nas, ter motnjami hranjenja, ki veljajo za kompleksne duševne motnje. Omenjena pojma se še vedno pogosto zamenjujeta, tako v laični kot strokovni javnosti.

Sledila bo predstavitev vseh sodobnih oblik motenj hranjenja, ki so v strokovni javnosti sicer na novo širše opredeljene že od leta 2013 dalje, vendar prepoznavanje le-teh v terapevtskih krogih, šolskih svetovalnih službah ali v osnovnem zdravstvu zamuja oziroma se še vedno naslavlja predvsem dve obliki –  anoreksijo in bulimijo. Ustrezno prepoznavanje je pomembno zato, ker se šele na podlagi le-tega lahko odločimo za ustrezno in pravočasno obravnavo.

Motnja hranjenja nastane na podlagi prepleta več dejavnikov – dejavnikov tveganja.  Pomembno je, da pri vsaki osebi odkrijemo te dejavnike, ki jih nato obravnavamo tekom terapevtskega procesa. Predstavljen bo sklop dejavnikov (po Angermannovi), ki prispevajo k nastanku motnje hranjenja. Katere so tiste bistvene osebnostne poteze, značilne družinske dinamike, družbeni vplivi, odnos do telesa ter sprožilni dejavniki, zaradi katerih oseba lahko za leto do več let svojega življenja preživi ujeta v posebne rituale v povezavi s hranjenjem (bruhanje, stradanje, prenajedanje, obsedenost z zdravo prehrano, nočno hranjenje, pica – otroška motnja, ko oseba uživa neužitne snovi ali nevarne predmete…) ter v odnosu do svojega telesa (obsesivno gibanje in izčrpavanje, trening mišic s pomočjo anabolnih steroidov, ‘body-checking’…) ter v povezavi s tem razvije zelo zožano doživljanje sebe in sveta, odnosov (otopelo doživljanje/prekinitev stika namesto zavedanja, prisotnosti/stika).

Na koncu in tudi vmes bo čas za vaša vprašanja.

 

II. del – praktični del (27. maj 2021, od 17. do 20. ure)

V drugem delu se bomo usmerili v konkretno terapevtsko pomoč pri motnjah hranjenja. Glede na to, da se največ strokovnjakov (terapevtov, svetovalnih delavcev…) srečuje s težavami pri obravnavi  oseb, ki razvijejo anoreksijo, bomo poseben poudarek namenili prav temu delu. Predstavljeno bo najprej ustrezno razumevanje oseb z anoreksijo (razmejitev njihovega strahu pred življenjem od strahu pred smrtjo), njihova nadčloveška kontrola hranjenja, sebe, šole, dela in življenja v upanju, da bi vendarle dosegli tisto stabilno notranjo ravnovesno točko znotraj za njih izjemno negotove in zahtevne življenjske situacije.

Predstavljeni bodo načini dela z osebami  z anoreksijo, vse od 1. (blaga anoreksija) do 4. faze  (ekstremna anoreksija) in nakazani kriteriji, kdaj je osebo potrebno usmeriti k zdravniku, psihiatru oziroma jo napotiti na nujno hospitalno obravnavo (krizna intervenca).

Opredelili bomo razlike v načinu pristopa pri mlajših osebah (mladostniki v OŠ in SŠ) ter starejših osebah, ki razvijejo kronično anoreksijo in naslovili kdaj in kako vključevati v terapijo tudi starše.

Na koncu in tudi vmes bo čas za vaša vprašanja, če bo čas dopuščal, bomo naredili tudi kakšno vajo.

 

O IZVAJALKI:

Andreja Modrin Švab je vodja Svetovalnice za motnje hranjenja MUZA v Ljubljani, ki velja za glavni javno verificirani socialnovarstveni program za to problematiko v Sloveniji, ki ga sofinancirajo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Mestna Občina Ljubljana, FIHO in donatorji.  Poteka v okviru Društva Muza, katerega soustanoviteljica je in od leta 2002 njena predsednica. Letos svetovalnica praznuje 20. leto delovanja. Z motnjami hranjenja se ukvarja že od študentskih let dalje (1994/95), ko je s takratnimi kolegicami začela s pionirskim delom na področju socialnega varstva za področje motenj hranjenja v okviru ŠOU-a v Ljubljani. Osnovale in več let so vodile projekt za študentke z motnjami hranjenja z naslovom ‘Celosten pristop k motnjam hranjenja’, iz katerega je kasneje nastala svetovalnica. Leta 1998 je napisala predstavitveno knjižico ‘Ko hrana ni več hrana’, izdano v soavtorstvu. Za področje motenj hranjenja je vsa leta dejavno prispevala s številnimi javnimi predavanji, delavnicami, članki in nastopi v medijih ter tako prispevala k prepoznavnosti motenj hranjenja pri  nas. Poleg vodenja svetovalnice dnevno opravlja terapevtsko delo z osebami z motnjami hranjenja in njihovimi bližnjimi (osebna, družinske in skupinske terapije). Je dolgoletna članica Ekspertne skupine za motnje hranjenja Slovenije v okviru Enote za motnje hranjenja (CMZ v Ljubljani). Danes svetovalnica zaposluje štiri terapevte različnih modalitet (geštalt psihoterapija, zakonsko družinska terapija, logoterapija in transakcijska analiza) ter skupaj s prostovoljci uresničuje svoje poslanstvo nuditi celostno kontinuirano terapevtsko pomoč osebam z motnjami hranjenja vseh vrst, za oba spola, od 11. leta dalje. V program je letno povprečno vključenih preko 200 rednih uporabnikov ter okoli 600 enkratnih anonimnih uporabnikov.

Andreja Modrin Švab je po osnovni izobrazbi univerzitetna diplomirana psihologinja (1998, FF v Ljubljani) in akademska slikarka (2010, ALOU oddelek za slikarstvo v Ljubljani). V okviru specialističnih usposabljanj za psihoterapevtsko delo je najprej pridobila diplomo iz geštalt psihoterapije (Inštitut GITA, Ljubljana, 2009), nato evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP, Dunaj, 2010) in slovensko diplomo za psihoterapijo (SKZP, Rogla, 2012). Nato se je dodatno usposabljala za delo s kompleksno travmo po metodi EMDR, Stopnja 1 in 2 (IPSA, 2010-13) in za delo z otroki in mladostniki po metodi dr. Violet Oaklander (L.Stadler, 2010 in 2012). V letih od 2016 do 2018 je nadaljevala z usposabljanjem za supervizorko in pridobila diplomo iz supervizije (The European Centre for Psychotherapeutic Studies and IPSA, Ljubljana, 2018).

Poleg dela v svetovalnici se v okviru privatne prakse ukvarja z učnimi terapijami in supervizijami za študente Inštituta GITA in Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Je predsednica strokovnega sveta Slovenskega društva za geštalt terapijo SLOGES.

Svetovalnica MUZA:
Uradne ure: sreda  in četrtek od 13. do 14. ure
Dežurni telefon za moške: sreda od 11. do 13. ure
Dežurni telefon za otroke in mladostnike: sreda od 14. do 15. ure
Telefon: 01 425 03 38
Internetna stran: www.svetovalnicamuza.si
E-pošta: svetovalnica.muza@gmail.com

 

 

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org