Register in zemljevid psihoterapevtov

Register psihoterapevtov Slovenske krovne zveze za psihoterapijo je nastajal od leta 2001, ko je prva generacija slovenskih psihoterapevtov prejela ECP – European Certificate for Psychotherapy. Na ta način Evropska organizacija za Psihoterapijo – EAP potrdi in prizna posameznemu psihoterapevtu njegovo usposobljenost skladno s kriteriji, ki veljajo v 41. državah Evrope. Med njimi so vse psihoterapevtsko najbolj razvite države kot je Anglija, Francija, Nemčija, Avstrija in druge.

Znanstvenost posameznih psihoterapevtskih pristopov, ki jo EAP potrjuje, je le eden od edukativnih kriterijev ECP diplomantov. Seznam psihoterapevtk in psihoterapevtov, ki je zajet v Spletnem registru SKZP povzema in potrjuje, da so vsi diplomanti psihoterapije opravili edukacijo v obsegu najmanj 3200 ur po posameznih elementih – edukativnih »stebrih«: teorija, supervizija, osebna psihoterapija in praksa, skladno z določili spodnjih mej ur posamezne vrste usposabljanja.

Spletni register navaja tudi prejemnike Slovenske diplome iz psihoterapije – SDP, ki je podeljevana na osnovi predhodne pridobitve ECP certifikata, ki pa priča, da psihoterapevt izvaja psihoterapijo v slovenskem jeziku.

EAP – National representation

 

Register psihoterapevtov je dosegljiv tukaj.

Zemljevid psihoterapevtov je dosegljiv tukaj.