Podrobnejši opis registra Slovenske krovne zveze za psihoterapijo

Register Evropske zveze za psihoterapijo (European Association for Psychotherapy – EAP) zajema nosilce Evropske diplome iz psihoterapije (European Certificate for Psychotherapy – ECP) in tako potrjuje, da so vsi diplomanti psihoterapije opravili edukacijo v obsegu najmanj 3200 ur, ki je sestavljena iz posameznih edukativnih sklopov: teorija in metodologija,  osebna psihoterapija in psihoterapevtsko delo s klienti pod supervizijo, skladno z določili spodnjih mej števila ur za posamezno vrsto usposabljanja. Na ta način EAP potrdi in prizna posameznemu psihoterapevtu njegovo usposobljenost skladno s kriteriji, ki veljajo v 41. državah Evrope. Register evropske zveze za psihoterapijo je dosegljiv tukaj.

Register Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) zagotavlja, da so v register vpisani psihoterapevti in psihoterapevtke iz Slovenije opravili edukacijo in pridobili Evropsko in/ali Slovensko diplome iz psihoterapije,  skladno z standardi in kriteriji  EAP in SKZP.

Hkrati pa Register Slovenske Krovne zveze za psihoterapijo potrjuje, da v register vpisani psihoterapevti in psihoterapevtke izpolnjujejo tudi pogoje za vpis in/ali obnovitev vpisa v register SKZP, skladno z zahtevami EAP in SKZP po stalnem strokovnem razvoju v obsegu najmanj 250 ur v času petih (5) let od prvega vpisa v register do obnovitve vpisa po preteku petih let.

SKZP je nacionalna pooblaščena organizacija EAP in je odgovorna za preverjanje zahtev po stalnem strokovnem usposabljanju.  Zahteve po stalnem strokovnem usposabljanju v času preteklih petih (5) let in v trajanju najmanj 250 ur obsegajo različne oblike in vsebine usposabljanja, ki ne smejo biti sestavljene iz več kot 75 ur v posamezni kategoriji.

  1. Nadaljevalna in dodatna profesionalna psihoterapevtska usposabljanja in izobraževanja.
  2. Profesionalna supervizija psihoterapevtske prakse, kliničnega dela, skupinskega dela in kolegialna intervizija.
  3. Udeležba na psihoterapevtskih strokovnih srečanjih, konferencah, kongresih, simpozijih.
  4. Profesionalne psihoterapevtske aktivnosti.
  5. Sodelovanje v psihoterapevtskem izobraževanju v vlogi supervizorja, raziskovalca, učitelja.

V spletnem registru SKZP so vpisani samo psihoterapevti in psihoterapevtke, ki so se za vpis v register odločili prostovoljno, ki so aktivno delujoči in ki izpolnjujejo pogoje za vpis v register SKZP.

Postopek za registracijo in obnavljanje registracije določa Pravilnik o postopku obravnave vlog pri SKZP za podelitev  Evropske diplome iz psihoterapije in Pravilnik o postopku obravnave vlog pri SKZP za podelitev Slovenske diplome iz psihoterapije.

Register SKZP je nastajal od leta 2001, ko je prva generacija slovenskih psihoterapevtov prejela Evropsko diplomo iz psihoterapije.

>> Odpri register Slovenske krovne zveze za psihoterapijo
>> Odpri zemljevid vpisanih v register Slovenske krovne zveze za psihoterapijo