Obrazec za vpis v Spletni register psihoterapevtov

 

 

Ob navedbi vašega psihoterapevtskega pristopa obvezno navedite tudi EWAO, ki je vašo diplomo procesiral v Evropski organizaciji za psihoterapijo, sicer bomo vašo diplomo tako kot EAP označili kot Multimodalno (Multimodality).
Če opravljate psihoterapijo kot osnovno dejavnost označite DA, sicer izberite NE (če ste redno zaposleni v svojem prvem poklicu, npr. kot psiholog, socialni delavec, specialni pedagog, itd...)
Sliko skupaj z vašo skenirano/kopirano EDP ali/in SDP diplomo pošljite na naslov tajnistvo@skzp.org ali po pošti na naslov SKZP, Čufarjeva cesta 5, 2000 Maribor. Sliko prilagate po vašem izboru, oziroma ni obvezna (JPG ali PNG, dimenzij najmanj 100x100 pixel).