IZJAVA SKZP

 

Spoštovani!

V Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo (SKZP) z zadovoljstvom sprejemamo dejstvo, da je zakon o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti v javni obravnavi. Prvi korak z zakonom je tako storjen. Po več kot 20. letih prizadevanj za reguliranje tega področja je to velik uspeh. Kot uspeh prepoznavamo tudi dejstvo, da je osnutek zakona vključujoč oz. da poskuša prisluhniti vsem stranem psihoterapevtske stroke.

Kot ključno pozdravljamo dejstvo, da je psihoterapija obravnavana kot samostojna znanstvena veda in psihoterapevt kot poklic. Zakon razmejuje med psihoterapevtom in kliničnim psihoterapevtom, psihoterapevtu omogoča delo v vseh resorjih in dokvalifikacijo v kliničnega psihoterapevta, kateri deluje izključno znotraj zdravstva. Zakon je vključujoč do različnih izobraževalnih poti, postavlja temeljne strokovne standarde izobraževanja in dela, uvaja evropske standarde pri podeljevanju licenc, uvaja nadzor kakovosti ter predvideva sankcije ob kršitvah določil in kodeksa poklicne etike ne glede na članstvo.

Hkrati pa Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP) v osnutku zakona vidi tudi prostor za dopolnitve oz. izboljšave. Konkretni predlogi in rešitve bomo Ministrstvu za zdravje posredovani v roku, ki ga imamo na razpolago za pripravo mnenja.

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP) je bila ustanovljena l. 1998 in je največja psihoterapevtska organizacija v Sloveniji. Je redna članica Evropske zveze za psihoterapijo – European Association for Psychotherapy (EAP). Društva v okviru SKZP preko inštitutov, ki izvajajo specialistične edukacije, izpolnjujejo vsa merila European Certificate of Psychotherapy (ECP).

 

Ksenja Kos, CTA – P,
predsednica SKZP

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR