NPSA kongres 2024

 

Konec devetdesetih let prejšnjega stoletja, ko so zdravniki in raziskovalci začeli povezovati nevroznanost s psihoanalitično teorijo in prakso, so se po vsem svetu začele oblikovati manjše delovne skupine. Skupaj so se srečevale v branju, študiju, prirejanju konferenc in srečanj za razvoj raziskovalnih dejavnosti na tem področju.

Leta 2000 je bilo v Londonu ustanovljeno Mednarodno društvo za nevropsihoanalizo, ki spodbuja interdisciplinarno delo med področjema psihoanalize in nevroznanosti. Društvo vsako leto organizira mednarodni kongres o različnih temah, in medse vabi raziskovalce, praktike ter študente.

Letos bo kongres potekal v Trstu od 18. do 20. julija 2024 in bo obravnaval naslednjo temo: “WHEN THE BODY SPEAKS:CONVERSION DISORDER AND BEYOND” [KO TELO SPREGOVORI: KONVERZIVNE MOTNJE IN ONKRAJ NJIH].

Gre za poseben dogodek, ki bo s kliničnimi in raziskovalnimi poročili, inovativnimi metodami in rezultati, pri katerih bodo sodelovali mednarodni psihoanalitiki, psihoterapevti, psihiatri in nevrologi, poskušal doseči razumevanje povezave med umom in telesom.

PRIJAVA NA KONGRES
Za udeležbo na kongresu, sledite naslednji povezavi: https://npsa-association.org/event-details/npsa-trieste-2024-registration/.

Za prijave do 15. junija 2024 je na voljo popust.

Upam, da se ob tej priložnosti srečamo in spoznamo.

Če imate kakršna koli vprašanja glede registracije ali glede kongresa, lahko pišete po elektronski pošti na naslov: support@npsa-association.org. Kongres bo potekal v angleškem jeziku in bo simultano prevajan v italijanskega.

 

S spoštovanjem,

dr. Andrea Clarici