Skupnost centrov za socialno delo Slovenije:

Na področju psihoterapije sedaj ni čas za izključevanje

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je 5. 2. 2024 skupaj s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pripravila posvet in okroglo miza z naslovom Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru – različni pogledi, skupne rešitve.

Po posvetu je Slovenska krovna zveza za psihoterapijo prejela izjavo Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije.

“Strokovni delavci na centrih za socialno delo se na terenu srečujejo z vedno večjim številom otrok, družin, posameznikov, ki se zaradi različnih okoliščin nahajajo v hudih čustvenih stiskah. Pravočasne in kontinuirane obravnave v sistemu javne mreže niso deležni. Na obravnave se čaka leto dni in več. Kljub akutnim situacijam, obravnave niso redne, kontinuirane. Tisti, ki so materialno preskrbljeni storitev plačajo. Trenutno stanje v javni mreži ne zagotavlja storitev vsem tistim, ki jo potrebujejo,” poudarjajo v izjavi.

Skupnost centrov za socialno delo Slovenije tudi opozarja, da “glede na to, da so potrebe po storitvah tako zelo evidentne, v javni mreži, v sistemu zdravstva pa ni mogoč dostop do storitev mora država, Ministrstvo za zdravje, poiskati rešitev, regulirati poklic psihoterapevta, ki bi omogočil, da to delo opravljajo strokovnjaki z ustrezno izobrazbo.”

“Zdaj ni čas za izključevanje,” opozarja Skupnost socialnih zavodov Slovenije in izpostavlja, da je treba na področje psihoterapije vključiti profile, ki so dosegli potrebno stopnjo strokovnosti v psihoterapevtskem delu. “Potrebna je vključitev psihoterapevtskih vsebin v specializirane programe za socialne delavce, zdravnike in psihologe, s čimer bi zagotovili visok standard prakse. Potrebna je jasna regulacija in nadzor nad prakso,” še navaja Skupnost socialnih zavodov in dodaja, da je treba zagotoviti dostopnost do kakovostne storitve po celi državi, v javni mreži.

“Z vključevanjem in ne izključevanjem lahko skupaj ustvarimo boljšo prihodnost na področju duševnega zdravja v Sloveniji,” zaključujejo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

 

CELOTNA IZJAVA