Primarni pediatri pri Slovenskem zdravniškem društvu:

Ne vidimo prostora za počasne rešitve

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo je 5. 2. 2024 skupaj s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pripravila posvet in okroglo miza z naslovom Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru – različni pogledi, skupne rešitve.

Živimo namreč v času, ko število duševnih stisk narašča in ko je potreba po ustrezni skrbi za duševno higieno nuja. V razpravi na posvetu je bila izpostavljena nujnost sodelovanja med strokami in drugimi pristojnimi deležniki z namenom spodbujanja in zaščite duševnega zdravja ter pravočasne, cenovno dostopne in kakovostne obravnave in podpore vseh, ki jo potrebujejo.

Po posvetu je Slovenska krovna zveza za psihoterapijo prejela izjavo sekcije za primarno pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, kjer primarni pediatri opozarjajo, da “nujno že danes potrebujemo mrežo usposobljenih strokovnjakov – seznam z imeni in priimki, kamor bomo lahko usmerjali otroke, pri katerih prepoznamo znake duševne stiske in bodo pomoč dobili brezplačno in hitro, takrat ko jo potrebujejo, ne čez 10 in več mesecev, oziroma čez 2 leti, kot je trenutna realnost, če otroka napotimo s stopnjo nujnosti “zelo hitro” (kar je najnujnejša možna opcija).”

Primarni pediatri pri Slovenskem zdravniškem društvu, obenem tudi poudarjajo, da je v tem trenutku za obravnavo otrok v stiski “samo medicinski del premalo.” “Nujno potrebujemo več strokovnjakov, ki so usposobljeni tudi za psihoterapevtsko delo z otroki.” Primarni pediatri tudi izpostavljajo, da imajo “številni pediatri izjemno dobre izkušnje z psihoterapevtsko obravnavo in pomočjo otrokom s strani ustrezno usposobljenih psihoterapevtov za otroke.”

“Zato ne vidimo prostora za počasne rešitve, še posebej če obstajajo ustrezne dobre tuje prakse, po katerih se lahko zgledujemo,” še poudarjajo primarni pediatri.

 

CELOTNA IZJAVA