Izobraževanje s prvinami plesno-gibalne psihoterapije

 

»AKTIVIRAJ, MOTIVIRAJ, (RE)KREIRAJ«: GIBANJE IN USTVARJALNOST KOT TEMELJ DUŠEVNEGA ZDRAVJA

                               

Inštitut IZIS vabi k vpisu v modul izobraževanja s prvinami plesno-gibalne psihoterapije. Izobraževanje v skupnem obsegu 60 pedagoških ur vključuje temeljna teoretična izhodišča plesno-gibalne psihoterapije in omogoča tudi lastno izkušnjo temeljnih principov, metod in tehnik plesno-gibalne psihoterapije.

Zaradi svojih specifičnih teoretskih izhodišč ter praktičnih implikacij predstavlja plesno-gibalna psihoterapija učinkovito podporo razvoju dejavnikov duševnega zdravja iz vidika doživljanja, iz vidika delovanja in iz vidika okolja oziroma konteksta. Gibanje in ustvarjalnost imata v plesno-gibalni psihoterapiji osrednjo vlogo. Skupaj z osredotočenostjo na aktualne in potencialne vire moči predstavljata pomemben dejavnik osebnega razvoja in rezilientnosti kot tudi vir ustvarjalne moči in vitalnosti pri delu s posamezniki, skupinami in skupnostmi.

Plesno-gibalna aktivnost se v procesu plesno-gibalne psihoterapije poraja in udejanja v tesni povezavi z nevrofiziološkimi temelji gibanja in igre ter odnosnih dinamik, kar bodo udeleženke_ci raziskovali in spoznavali tekom izkustvenih dejavnosti. Posebna pozornost bo  posvečena raziskovanju komunikacije in medosebnih odnosov, kar vključuje spoznavanje in razvoj kinestetičnega zaznavanja, kinestetične empatije in uglaševanja. Poudarek bo tudi na raziskovanju in spoznavanju mehanizmov emocionalne regulacije in koregulacije, razvijanju refleksije in sposobnosti za mentalizacijo. Ob raziskovanju gibanja in ritma bodo udeleženke_ci spoznavali tudi pomen gibalnih metafor in simbolizacije ter odkrivali kako uporaba prvin plesno-gibalne psihoterapije na temelju odnosnih povezav omogoča in podpira procese rasti in razvoja ter vodi v odkrivanje in razvoj novih spoznanj, veščin in rešitev.

 

KOMU JE NAMENJENO?

  • Vsem strokovnjakinjam_om s področja duševnega zdravja, ki jih to področje zanima in bi želeli pridobiti dodatna znanja.
  • Še posebej primerno je za vse, ki delajo z ranljivimi posamezniki in skupinami na področjih vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva in zdravstva.
  • Psihoterapevtkam_om različnih modalitet in edukantom psihoterapije, ki bi želeli pridobiti izkušnje in dodatna znanja za delo s telesom, gibanjem in drugimi izraznimi, kreativnimi in umetnostnoterapevtskimi prvinami.
  • Izobraževanje predstavlja tudi dober uvod v nadaljnje izobraževanje iz plesno-gibalne psihoterapije ter je zelo primerno za vse, ki jih tovrstno izobraževanja zanima.

 

TRAJANJE, OBSEG IN ČASOVNICA

Izobraževanje obsega 60 pedagoških ur. Od tega predstavlja 36 ur udeležba na predavanjih in delavnicah, 12 ur je samostojno delo (izbrana praktična aktivnost, študij primerne literature in priprava na praktično izvedbo dejavnosti) in 12 ur sodelovanje ter delo na daljavo (delo v manjši skupini, konzultacije). Izobraževanje bo izvedeno v času od 15. 3. 2024 do 15. 6. 2024. Potekalo bo v 3 dvodnevnih sklopih, z dvema dodatnima vmesnima in dodatno zaključno aktivnostjo.

  1. SKLOP: PETEK, 15. 3. in SOBOTA, 16. 3. 2024, v petek  od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  10.00 do 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).
  2. SKLOP: PETEK, 12. 4. in SOBOTA, 13. 4. 2024, v petek od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  10.00 do 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).
  3. SKLOP: PETEK, 17. 5 in SOBOTA, 18. 5. 2024, v petek  od 17. do 20.30 ure (predavanje z izkustvenimi vajami; izvedba s pomočjo zoom aplikacije) in  sobota  od  10.00 do 17.30 (izkustveni seminar, v prostorih Inštituta IZIS v Mariboru).

Vmesni in zaključna aktivnost bodo potekale po vsakem sklopu kot samostojno delo, delo v manjših skupinah in konzultacije. Termini srečanj za vmesni in zaključno aktivnost, ki bodo potekale kot delo v manjših skupinah in konzultacije, bodo določeni po dogovoru z udeleženkami_ci ter bodo v celoti izvedeni najkasneje do 15. 6. 2024.

 

IZVAJALKA: Alenka Lin VRBANČIČ SIMONIČ je plesno-gibalna psihoterapevtka (R-PGP) in logoterapevtka, specialistka The Ways of Seeing Method® dr. Suzi Tortora, v elementih plesno-gibalne psihoterapije utemeljenega pristopa za umetnostnoterapevtsko delo z otroki in družinami. Po osnovni izobrazbi je univerzitetna diplomirana pedagoginja in filozofinja z zaključenim programom strokovnega izpopolnjevanja za delo z otroki s čustveno-vedenjskimi težavami ter motnjami vedenja in osebnosti. Je tudi  specialistka  pomoči z umetnostjo, smer ples in gib. Ima 27 let delovnih izkušenj s preventivnim, svetovalnim in terapevtskim delom z različnimi ciljnimi skupinami na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, duševnega zdravja in psihosocialne rehabilitacije. Kot ustanoviteljica in strokovna vodja  Inštituta IZIS  pod krovnim konceptom »Štirje časi« ustvarja, razvija in izvaja preventivne, podporne in terapevtske programe za posameznike, pare, skupine in skupnosti. Plesno-gibalno psihoterapijo izvaja z otroki in mladostniki ter njihovimi družinami, prav tako z odraslimi  posamezniki in skupinami.

 

LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA: Poslovni in terapevtski prostori INŠTITUT-a IZIS, Razlagova 22, Maribor; del izobraževanja bo  potekal tudi na daljavo, s pomočjo Zoom aplikacije (predavanja, vmesne in zaključna aktivnost).

 

CENA IN POGOJI PLAČILA: Cena celotnega  izobraževanja je 480 evrov za posamezno_ega udeleženko_ca.  Cena vključuje vsa  gradiva in potrdilo o udeležbi.

Posebni pogoji

  • Nižja cena za prijave in plačilo do 25. 2. 2024: Ob prijavi in plačilu celotnega izobraževanja do 25. 2. 2024 omogočamo nižjo kotizacijo, ki znaša 420 eur.
  • Možnost plačila v 3 obrokih: Plačati je mogoče tudi v treh mesečnih obrokih in sicer je rok  za plačilo posameznega obroka v višini 160 evrov tri dni pred pričetkom izvedbe posameznega sklopa. Prijava na izobraževanje tudi v primeru neudeležbe na posameznem sklopu zavezuje k plačilu celotnega izobraževanja.

 

VEČ INFORMACIJ o PROGRAMU je na voljo TUKAJ.

 

PRIJAVNICA je dostopna TUKAJ. Izpolnjeno prijavnico prosim posredujte po e–pošti na naslov: info@izis.si  Na podlagi prejete prijave vam bomo, upoštevajoč izbrani način plačila, posredovali račun. Kotizacijo (oziroma dogovorjeni obrok) je potrebno poravnati do pričetka izobraževanja (v primeru plačila na obroke: posamezen obrok tri dni pred pričetkom posameznega sklopa).

 

   Dodatne informacije: info@izis.si

   Spletna stran Inštitut IZIS: https://izis.si/