Terapevtski psi in duševno zdravje

 

Vključevanje terapevtskih živali v dejavnosti v različnih okoljih človeške skupnosti, vključno v tistih, kjer se deluje na področju duševnega zdravja – kamor se vključuje predvsem terapevtske pse, pa tudi terapevtske konje – postaja v zadnjem času predmet vedno večjega zanimanja. V tem okviru je bilo v zadnjem času opravljenih tudi nekaj študij, ki so vključile terapevtske pse v psihoterapijo mladostnikov (starih od deset do devetnajst let) in ki so pokazale, da tovrstna psihoterapija lahko izboljša učinkovitost njihovega zdravljenja. Podobnih študij, ki bi pokazale, da lahko psihoterapija s pomočjo terapevtskih psov ali konj izboljša učinkovitost zdravljenja odraslih, pa še nimamo.

Poglejte celoten novičnik