Psihiatri in njihovi pacienti: od hierarhije k enakopravnosti

 

Zdravstveno oskrbo duševnih motenj lahko razumemo kot asimetrično okolje, kjer zdravniki psihiatri kot nosilci moči odvzamejo moč ljudem z živeto izkušnjo duševne motnje. Vendar si pri tem ne bi smeli zatiskati oči, da so psihiatri tudi sami podvrženi pritisku, ki je povezan s kulturami birokratske odgovornosti.

Poglejte celoten novičnik