Imago Terapevt in Facilitator

 

 

Slovensko Društvo za IMAGO Terapijo

v letu 2021/22 organizira

izobraževanje za

Imago Terapevta in Imago Facilitatorja

 

 

Izobraževanje poteka v 4 sklopih po 4 dni, vodita pa ga mednarodno uveljavljena IMAGO partnerska terapevta in klinična inštruktorja ter trenerja Klaus in Evelin Brehm iz Dunaja.

 

Izobraževanje za Imago Terapevta je oblikovano za terapevte, ki si želijo delati s pari na način povezovanja, razumevanja ter gradnje mostu v partnerjevo deželo. Pri tem se naučijo uporabljati osnovna orodja Imaga: zrcaljenje, validacijo in empatijo. Tekom izobraževanja se teoretske osnove prepletajo z demonstracijami in dialogi (npr. izražanje hvaležnosti, prošnja za spremembo vedenja, dialog otrok-starš, rekonstrukcija frustracije, pozitivno preplavljanje, …)

Spletna prijavnica in pogodba (Terapevt)

 

Izobraževanje za Imago Facilitatorja je oblikovano za za svetovalce, coache, učitelje, managerje, mediatorje, ljudi, ki delajo z ljudmi in si želijo uporabiti znanja iz Imago teorije in tehnik Imaga v okviru svojega lastnega poklica. Usmerjeno je k uporabnosti Imago procesov v neterapevtskem okviru. Ta trening pripravi posameznike, da lahko vključijo Imago kot metodo in kot osebni pristop znotraj okvira profesionalnega in osebnega življenja. Tekom izobraževanja se uči Imago procese in tehnike uporabljati s posamezniki, dvojicami, družinami in skupinami ter v organizacijah.

Spletna prijavnica in pogodba (Facilitator)

 

Datumi izobraževanja za facilitatorje in terapevte so:

  • 6. – 9.5. 2021
  • 2. – 5. 9. 2021
  • 27. – 30.1.2022
  • 5. – 8.5.2022

Zadnji rok za prijavo: 23.4.2021!

Kraj dogajanja: hotel Astoria na Bledu

Dodatne informacije na imagodrustvo@gmail.com .

 

Vljudno vabljeni!

Slovensko Društvo za IMAGO Terapijo