Erich Neumann – OTROK

 

Založba Hermes IPAL vas obvešča, da bo 24. 3. 2021 izšla nova knjiga v slovenščini s področja jungovske psihoanalize, in sicer: “Otrok – struktura in dinamika nastajajoče osebnosti”, avtorja Ericha Neumanna. Knjiga je v prednaročilu na voljo s 30% popustom.

»Materin aspekt animusa, ki zastopa urejenost, princip nomosa, dojenček sprva vidi kot Strašno mater, saj moti njegovo dobro počutje in ga asociira z intervencijo in napadom na njegovo eksistenco. Že Freud je opazil – in kar se te faze tiče, popolnoma pravilno – da bitje, ki še ni doseglo polnega psihičnega razvoja, lahko vsako omejitev in prepoved doživlja kot zavrnitev in odtegnitev ljubezni. A z upiranjem tej intervenciji otrok pride v konflikt s principom družbene adaptacije, ki jo predstavlja mati.«

»V vzpostavljenem patriarhalnem svetu osi ego-sebstvo ne simbolizira več povezava med egom in materjo, temveč med egom in očetom. V psihološki terminologiji to pomeni, da se moški ne počuti več vplivanega z nižjo zemeljsko silo instinktov, temveč se, za razliko od ostalih živih bitij, doživlja kot višje spiritualno bitje, ki, kot pravi Sveto pismo, kot duša oživi takrat, ko je vanj vdihnjen božanski dih.«

Erich Neumann v zaključnih ugotovitvah svojega vélikega dela Izvor in zgodovina zavesti že opozarja na pomembnost zakonitosti, po kateri se osnovni zakoni psihične zgodovine človeštva manifestirajo tudi v ontogenezi življenjske zgodovine individuuma. Otrok, ki je nedvomni vrhunec Neumannovega jungovskega psihoanalitičnega opusa, nas tekoče in poglobljeno popelje skozi faze tega razvoja. Od primarnega odnosa med otrokom in materjo nas vodi vse do vznika in razvoja osi med egom in sebstvom. V ospredju je otrokov odnos do svojega lastnega telesa, do svojega sebstva, do drugega in do biti v svetu. Neumann nam pokaže, da otrokov razvoj pomeni premik od matriarhata k patriarhatu. To je postopen premik in napredovanje od participacije z mističnim do pozicije sebstva, okrog katerega razvijajoči se otrokov ego naposled kroži kakor Zemlja okrog Sonca.

 

 

Knjiga je v prednaročilu do 20. 3. 2021, cena 24,50 € (30% popust). Naročila v spletni knjigarni ali tajništvu založbe: 040 518 045 ali hermes@ipal.si.

 

Spletna knjigarna: https://hermes.ipal.si/izdelek/otrok-prednarocilo

 

Založba Hermes IPAL
Miklošičeva cesta 36, Ljubljana
T: 040 518 045
E: hermes@ipal.si