Okrogla miza za zakon o psihoterapiji

 

 

NOVI ZAKONI O PSIHOTERAPIJI V EVROPI:

KAKO SE JE ZATAKNILA SLOVENIJA?

 

NEW LAWS ON PSYCHOTHERAPY IN EUROPE:

HOW DID SLOVENIA GET STUCK?

 

V četrtek, 18. junija 2020, smo predstavniki Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana), Teološke fakultete Univerze Ljubljana (TeoF UL), Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ), Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS), Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS) in Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP) organizirali spletno okroglo mizo z istim naslovom. Pritegnila je veliko pozornost, saj ji je preko spletne aplikacije ZOOM prisostvovalo 300 poslušalcev.

 

Gostje okrogle mize so bili:

  • dr. Alfred Pritz, psiholog in psihoanalitik, od leta 2005 rektor Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju, tvorec avstrijskega zakona o psihoterapiji iz leta 1990;
  • Charles Cassar, psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, predsednik EAP (Evropska zveza za psihoterapijo), predsednik MAP (Malteška zveza psihoterapevtov), predsednik državnega strokovnega odbora za poklic psihoterapije na Malti;
  • dr. Katharina Reboly, psihoanalitičarka, ustanovna direktorica SFU Berlin od leta 2013;
  • Tamara Prevendar, psihologinja in specializantka psihoterapije, avtorica monografije o psihoterapiji na Hrvaškem in o poteku sprejemanja hrvaškega zakona o psihoterapiji, ki je začel veljati leta 2018;
  • Zoran Milivojević, dr. med., psihoterapevt, predsednik Zveze psihoterapevtov Srbije, eden ključnih akterjev pri oblikovanju novega srbskega predloga zakona o psihoterapiji;
  • Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, član Delovne skupine za slovenski zakon o psihoterapiji;
  • moderator okrogle miza je bil mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt, direktor in dekan Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani.

 

Okrogla miza se je začela z desetminutnimi uvodnimi predstavitvami gostov: Alfred Pritz in Charles Cassar sta najprej skupaj predstavila trenutno stanje psihoterapevtske zakonodaje v Evropi, nato pa so sledile podrobnejše predstavitve normativne urejenosti v Avstriji (Pritz), na Malti (Cassar), v Nemčiji (Reboly), na Hrvaškem (Prevendar), v Srbiji (Milivojević) in Sloveniji (Flajs). Sledila je diskusija, v katero se je aktivno vključila tudi predstavnica Ministrstva za zdravje, državna sekretarka dr. Tina Bregant.