IZJAVA SKZP za javnost

 

V SKZP zavračamo neresnične in znanstveno neargumentirane trditve Zbornice kliničnih psihologov.

26. marca 2024 je Zbornica kliničnih psihologov (ZKP) na strokovno in širšo javnost, med drugim tudi na Urad predsednice Republike Slovenije, naslovila dva dokumenta in sicer “Odziv stroke na Sklep Državnega sveta” in “Stališča o ureditvi področja psihoterapije”. Dokumenta sta nastala kot odziv na zaključke posveta z naslovom “Izzivi psihoterapije v slovenskem prostoru – različni pogledi, skupne rešitve”, ki ga je 5. februarja 2024 organizirala Slovenska krovna zveza za psihoterapijo (SKZP) skupaj z Državnim svetom Republike Slovenije. Namen posveta je bil poziv Vladi RS k ureditvi področja v Sloveniji.

V dokumentih Zbornice kliničnih psihologov so predstavljena stališča, ki ne odražajo sodobnih smernic v raziskovanju psihoterapevtske znanosti v Evropi in svetu, prav tako tudi niso podprta z empiričnimi dokazi, strokovno ali znanstveno literaturo.

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo zato prilaga dokument “Odgovor na stališča ZKP na zaključke posveta Psihoterapija” z namenom prikaza resničnega stanja v tistih točkah, ki jih ZKP izpostavlja kot (citiramo) “nevarne za državljane in državljanke”.

 

Odgovor na stališča ZKP na zaključke posveta Psihoterapija, 8.4.2024