Antropološki pogled na (psiho)terapijo v narcistični kulturi

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na spletni seminar z naslovom

 

Antropološki pogled na (psiho)terapijo v narcistični kulturi,

 

v četrtek, 15. februarja 2024, od 17. do 20. ure.

Seminar bo vodila dr. Vesna Godina Vuk.

 

Eden ključnih elementov in značilnosti kulture narcisizma, ki je značilna za sodobne zahodne družbe, tudi za Slovenijo, je tako imenovana terapevtska mentaliteta. Terapevtska mentaliteta v osnovi povečuje vlogo terapij in terapevtov v družbah, za katere je značilna kultura narcisizma, kar pomembno spreminja tako značilnosti sodobnih družb kot tudi značilnosti procesov, ki v teh družbah potekajo. Po drugi strani pa je terapevtska mentaliteta v kulturi narcisizma povezana tudi s spremenjenim razumevanjem vrste elementov in praks v družbah, za katere je značilna kultura narcisizma. Tako se je v družbah, za katere je značilna kultura narcisizma, spremenila vloga strokovnjakov in nestrokovnjakov v družbi (strokovnjaki pridobijo na moči in ugledu), spremenil se je način reševanja problemov posameznikov in socialnih skupin (problemov naj posamezniki in socialne skupine ne rešujejo sami, ampak ob pomoči strokovnjakov), spremenil pa se je tudi način, kako naj posamezniki in socialne skupine probleme rešujejo (ob pomoči strokovnjakov, s pogovorom, s terapijo in terapevti itd.). Te in druge spremembe, povezane s terapevtsko mentaliteto kot ključno značilnostjo kulture narcisizma, pa so bistveno spremenile tako položaj posameznikov v družbah, za katere je značilna kultura narcisizma, kot tudi potek vrste družbenih procesov in praks v teh družbah.

V našem predavanju se bomo ukvarjali z vprašanji, povezanimi z osrednjo vlogo terapij in terapevtov v kulturi narcisizma. Osredotočili se bomo na naslednja vprašanja:

  • Kaj je kultura narcisizma in kaj so njene temeljne značilnosti?
  • Kaj je terapevtska mentaliteta v kulturi narcisizma?
  • Kakšna je vloga in položaj terapij in terapevtov v kulturi narcisizma?
  • Kaj je cilj terapevtske mentalitete v kulturi narcisizma?
  • Kaj so cilji terapij v kulturi narcisizma (kaj so vidni in kaj nevidni cilji terapij)?
  • Kakšne učinke ima terapevtska mentaliteta na posameznike v kulturi narcisizma?
  • Kakšni so družbeni učinki terapevtske mentalitete v kulturi narcisizma?

Predavanje bo izvedeno tako, da bo v prvem delu predavanja predavateljica podala temeljne odgovore in argumente v zvezi z zgoraj navedenimi vprašanji, v drugem delu pa bo odgovarjala na vprašanja oziroma diskusijske prispevke udeležencev.

Seminar je namenjen psihoterapevtkam_om, študentkam_om psihoterapije, psihologinjam_om, pedagoginjam_om, socialnim delavkam_cem, poklicem v izobraževanju  in ostalim strokovnjakom iz poklicev pomoči.

 

PREDAVATELJICA:

Dr. Vesna Godina Vuk  zaradi svoje pronicljivosti velja za eno najbolj branih družbenih kritičark in kolumnistk pri nas. Predava socialno in kulturno antropologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Leta 2003 je kot Fulbrightova štipendistka delovala na Havajski pacifiški univerzi (HPU) v ZDA. Ukvarja se z zgodovino socialne in kulturne antropologije, antropološko analizo socializacijskega in inkulturacijskega procesa ter z antropologijo postsocializma. Njena bibliografija obsega več kot tisoč enot.

Njena knjiga Zablode postsocializma (2014) je doživela dve prenovljeni izdaji, druga knjiga Zablode feminizma (2021) prav tako glasno odmeva v slovenskem knjižnem prostoru.

 

 

 

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org