Uporaba coaching prvin v psihoterapiji

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na spletno delavnico z naslovom

 

Uporaba coaching prvin v psihoterapiji,

v četrtek, 12. oktobra 2023, od 17. do 20. ure.

 

Delavnico bo vodil Jan Kovačič, univ. dipl. psih.,
specializant psihoterapije transakcijske analize, SCZ coach.

 

Danes se s coachingom ukvarja skoraj vsak, ki se v svoji karieri ukvarja z različnimi oblikami “svetovanja”. V spletnih oglasih coachi obljubljajo različne spremembe – od sprememb življenjskega sloga za bolj zdravo prehranjevanje, … preko razvoja veščin voditeljstva, … do izboljšanja medosebnih odnosov in s tem kvalitete življenja. Coaching je donosna dejavnost, hkrati pa postaja vse bolj samostojno področje delovanja in raziskovanja. Pri tem zaznavamo, da so se oblikovali dve struji razumevanja, kaj coaching je. Prva predstavlja samostojno področje delovanja (poklic), drugo pa razume coaching kot sklop znanj, strategij, metod in tehnik za delo z ljudmi (kompetence). V delavnici lahko pričakujete, da se bomo osredotočili na razumevanje coachinga kot sklopa kompetenc, ki vam lahko pridejo prav pri vašem delu. Poznavanje osnov coachinga je tako pomembno za vse, ki se ukvarjajo s širokim področjem psihologije in psihoterapije.

Prvo pedagoško uro delavnice bomo spoznali teoretične osnove coachinga in področja delovanja. Spoznali bomo nekaj definicij coachinga in nekaj zanimivih znanstvenih ugotovitev o učinkih coachinga.

Drugo pedagoško uro delavnice bomo predstavili osnovne strategije za izvajanje coachinga in nekaj temeljnih tehnik za ustvarjanje dobrega kontakta, raziskovanje pravega problema, snovanje dosegljivega cilja, podpiranje pri oblikovanju strategije delovanja, raziskovanje ovir s povezanimi rešitvami, dogovor za spremljanje napredka), ki naj bi jih kakovostno obvladovali, če uporabljate coaching.

Tretjo pedagoško uro delavnice bomo posvetili treningu naučenega v majhnih skupinah. Nekdo se bo postavil v vlogo klienta, ki je že toliko opolnomočen, da se lahko aktivno spoprijema s svojo problemsko situacijo. Kolega bo zavzel vlogo coacha, ki uporabi osnovne strategije in tehnike za izvajanje coachinga. Opazovalec ali opazovalci pa bodo s pomočjo kratkega evalvacijskega lista podali povratne informacije in ob koncu razmišljali o priložnostih za uporabo pristopa v vaših strokovnih vlogah.

Zaključili bomo z diskusijo o tem kako in kdaj je smiselno elemente coachinga uporabljati tudi znotraj psihoterapevtske obravnave.

Delavnica je namenjena psihoterapevtkam_om, študentkam_om psihoterapije, psihologinjam_om, pedagoginjam_om, socialnim delavkam_cem, poklicem v izobraževanju  in ostalim strokovnjakom iz poklicev pomoči.

 

POMEMBNA OPOMBA: Za sodelovanje na spletni delavnici bo potrebno aktivno sodelovanje v veliki in majhni skupini. Skladno s tem pričakujemo, da si uredite miren prostor, delujočo in prižgano kamero ter delujoč mikrofon v času izvajanja delavnice.

 

O IZVAJALCU DELAVNICE:

Jan Kovačič, univ. dipl. psih., specializant psihoterapije transakcijske analize, SCZ coach

Jan je organizacijski psiholog, ki je svojo kariero začel kot pripravnik za psihologa v zdravstvu, po pripravništvu pa nadaljeval svojo kariero na področju psihologije dela in organizacije. Leta 2017 se je prvič rodila o timu in znamki #UporabnaPsihologija, nato pa je z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija.  Pri svojem delu podpira najboljše dosežke na različnih področjih dela. Tako je kot izobraževalni trener in coach podpiral različne skupine ključnih sodelavcev v slovenskih gospodarskih družbah. Poleg tega prevzema vlogo učitelja coachinga. Skupaj z dr. Sabino Đuvelek vodi coaching šolo »Coaching psihologija«, ki je v zadnjih treh letih razvila več kot 150 coachev, internih coachev in vodij kot coachev, ki delujejo v različnih delovnih organizacijah. Poleg vseh izkušenj najbolj ceni priložnost, da se vedno znova uči tudi od udeležencev in s tem bogati svoje izkušnje. Trenutno na doktorski ravni preučuje področje Vodenja s coachingom. Študij je posledica vseživljenjske naravnanosti v rast in razvoj in je nadaljevanje strokovnega usposabljanja po študiju psihoterapije transakcijske analize, ki ga je Jan zaključil leta 2017. Ob svojem delu pa še vedno 1 dan na teden namenja psihoterapiji, kjer deluje kot specializant pod supervizijo. Več…

 

 

 

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org