Izražanje genov in duševne motnje

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na spletni seminar z naslovom

 

Ali lahko spreminjam, kar sem podedoval?

 

21. september 2023, od 17. do 20. ure

Seminar bo vodil Branko Brinšek, dr. med. spec. psih.

 

V vsaki naši celici je zapisan celotni genski material. Pa vendar mi kot celota in naše celice kot enote, ne izrazimo vsega zapisanega. V genskem zapisu obstaja mehanizem, ki vpliva na izražanje genov. To izražanje genov proučuje epigenetika.

Nekateri geni ostanejo vklopljeni ali izklopljeni vse življenje, drugi pa lahko hitro prehajajo med aktivnim izražanjem in neaktivnostjo. Živalski modeli so zagotovili dokaze, da epigenetski mehanizmi oblikujejo kognitivne procese in  spomin ter sodelujejo pri pridobivanju in utrjevanju strahu in ostalih čustev. Nenormalnosti v vzorcih izražanja genov, ki jih povzročata okolje ali učenje, predstavljajo genetsko podlago, ki presega podedovane genetske potenciale za dejanski pojav psihiatričnih motenj.

Ugotavljanje povezave med izražanjem genov in psihopatologijo nam lahko izboljša razumevanje, zdravljenje in preprečevanje duševnih motenj. Na raziskovalnem nivoju obstajajo relativno dostopne tehnologije za ocenjevanje izražanja genov in identifikacijo specifičnih genov, ki so vpleteni v vrsto psihiatričnih motenj. S temi metodami se lahko ugotavlja uspešne psihoterapevtske intervencije na nivoju spremembe izražanja genov.

Vsakdo lahko z zdravim načinom življenja ali z vključitvijo v psihoterapijo kadarkoli vpliva na lasten epigenom. Psihoterapija lahko vpliva na izražanje genov, ki povzročajo motnjo,  genov, ki zavirajo motnjo oz. vplivajo na njeno resnost, ali genov, vključenih v neprilagojeno učenje in pogojevanje.

Vsaj del epigenetskega zapisa se prenaša v naslednjo generacijo. Poleg vzgoje v otrokovi mladosti tako postaja pomemben del, ki oblikuje otrokovo osebnost tudi epigenetski zapis, ki ga imata starša ob zorenju njunih spolnih celic in ob spočetju otroka.

V predavanju se bomo dotaknili vplivov okolja na izražanje genskega zapisa in samim principom epigenetike in epigenetskega dedovanja. Pogledali bomo na kakšen način se na osnovi enakega dednega zapisa oblikujejo posamezni organi in različne celice. Povezali bomo čustva z epigenetiko. Seveda nas bo zanimalo, na kakšen način in v katerih situacijah se dobre in slabe izkušnje prenašajo na naše otroke in vnuke. Najpomembnejša pa je tema psihoterapije v kontekstu razumevanja epigenetike in še širši kontekst zavestnega spreminjanja naših vzorcev vedenja, razmišljanja in čustvovanja preko sprememb epigenetskega zapisa.

Seminar je namenjen psihoterapevtkam_om, študentkam_om psihoterapije, psihologinjam_om, pedagoginjam_om, socialnim delavkam_cem, poklicem v izobraževanju  in ostalim strokovnjakom iz poklicev pomoči.

 

O IZVAJALCU PREDAVANJA:

Branko Brinšek, dr. med. spec. psih.
Večji del poklicne poti je bil oddelčni in ambulantni psihiater v Psihiatrični bolnišnici Begunje. Izobraževal se je iz različnih psihoterapevtskih pristopov od analitske individualne in skupinske terapije do vedenjsko kognitivne in družinske izkustvene terapije. En mandat je bil direktor, nato pa se je odločil oditi na svoje. V Radovljici ima samoplačniško psihiatrično ambulanto, kjer poleg psihiatričnih pregledov in pisanja raznih mnenj opravlja tudi psihoterapijo. V terapijah se naslanja na različne terapevtske pristope, ves čas pa razvija svoj način zdravljenja.

 

KOTIZACIJA:

  • člani društev v okviru SKZP: 40,00 eur
  • nečlani: 50,00 eur

Podatki za plačilo kotizacije:

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo
Čufarjeva cesta 5, 2000 MARIBOR
TRR št.: SI56 0451 5000 0611 026; Nova KBM, d. d.

 

PRIJAVA:

Na seminar se prijavite s SPLETNO PRIJAVNICO. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. najkasneje do 12. ure na dan seminarja. Po zaključenem seminarju prejmete potrdilo o udeležbi.

Ob prijavi pošljite še potrdilo o plačilu kotizacije in potrdilo o članstvu na elektronski naslov info@skzp.org.

Če je plačnik kotizacije proračunski uporabnik, se kotizacija poravna po izstavljenem e-računu v zakonsko določenem roku. E-račun bo izstavljen po zaključenem seminarju na osnovi naročilnice, ki jo pošljete ob prijavi na elektronski naslov info@skzp.org.

V primeru nezadostnega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi spletnega seminarja ali spremembe datuma in/ali ure izvedbe.

Navodila za spremljanje spletnega seminarja boste prejeli na vaš elektronski naslov na dan seminarja.

 

ODJAVA:

Če se spletnega seminarja ne boste mogli udeležiti, nas o tem obvestite. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli vsaj tri (3) dni pred izvedbo seminarja, vam že plačano kotizacijo vrnemo v celoti oz. se lahko dogovorimo za udeležbo na kakšnem drugem spletnem seminarju v izvedbi SKZP. Za kasnejše odjave ali v primeru, da se seminarja ne boste udeležili, kotizacije ne vračamo.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Za vsa dodatna vprašanja in informacije pišite na elektronski naslov info@skzp.org ali pokličite na telefonsko številko 041 572 443.

 

Vabljeni!

 

SPLETNA PRIJAVNICA

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org