Specialistični študij logoterapije

 

Spoštovani,

Inštitut za logoterapijo razpisuje specialistični študij logoterapije. Logoterapija (logos = smisel) je način obravnave človeka, ki temelji na vprašanjih o pomenu in smislu človekovega življenja. Vprašanje o smislu krhke človekove eksistence se sredi aktualnih kulturnih in socialnih razmer zastavlja z vso dramatičnostjo. Bistvo logoterapije je Franklovo prepričanje, da je človekova prvenstvena motivacijska sila njegovo iskanje smisla.

Študij je zasnovan modularno, traja štiri leta. Po zaključenem študiju bodo kandidati lahko pridobili evropsko diplomo iz psihoterapije. S študijem bomo začeli jeseni 2023. Vse podrobnosti o študijskem procesu, pogojih in terminih si lahko preberete na spletni strani www.logoterapija.si. Rok za prvo prijavo je 15. 7. 2023.

Če Vam je ta študij pri srcu in nimate hujše ovire zanj, se nam lahko pridružite pri celotnem programu ali pri posameznih modulih – skupaj bomo naredili kakovostno izobraževalno pot in človeško zorenje.

 

Dr. Jože Ramovš, predstojnik Inštituta za logoterapijo