Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnoterapije

 

Z veseljem najavljamo vpis v novo Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnoterapije po Miltonu H. Erickonu.

Možnost za vpis se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda Dunaj (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

Glavna cilja izobraževanja sta, da udeleženci po zaključku izobraževanja:

  • integrirajo osnovna znanja in veščine s področja hipnoze v svoje psihoterapevtsko delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove klinične prakse);
  • hipnozo uporabljajo za razvijanje učinkovitejše klinične prakse v kateremkoli psihoterapevtskem pristopu.

Poleg tega je namen izobraževanja:

  • popularizirati znanstveno utemeljeno hipnozo, hipnoterapijo in hipnopsihoterapijo v slovenskem prostoru;
  • širiti mrežo psihoterapevtov različnih psihoterapevtskih pristopov, ki pri svojem delu uporabljajo hipnozo ter širiti mrežo supervizije za uporabo hipnoze v psihoterapiji in za hipnopsihoterapijo.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 1.400 €. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj, blok seminarjev, kolokvija in izpita.

Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na transakcijski račun SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana): SI56 3400 0101 5852 361 (Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana) s pripisom  »Uporaba hipnoze«.

 

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2023. Ob prijavi je potrebno plačilo 10 % kotizacije v znesku 140 €.

Za zgodnje prijave in plačilo celotne kotizacije do 28. februarja 2023 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust na celotno kotizacijo v znesku 140 €.

V prijavi mora kandidat predložiti pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za vpis.

Prijavite se preko e-prijavnice na povezavi

Za vsa vprašanja v povezavi s prijavo se lahko obrnete Neža Kožar, e-pošta: neza.kozar@sfu-ljubljana.si, tel. 040 250 559.

Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Maruša Zalokar, e-pošta: marusa.zalokar@gmail.com, tel. 041 830 851.

Več o izobraževanju si lahko preberete s klikom na povezavo.