Hormonsko ravnovesje in duševno zdravje

 

Najnovejše raziskave potrjujejo, da je večina težav v duševnem zdravju v veliki meri lahko posledica medsebojnega učinkovanja vsaj treh dejavnikov:

  • Družbenih, kot so izkušnje zanemarjanja ali zlorabe v zgodnjem otroštvu.
  • Psiholoških, pri čemer se pomembno vlogo pripisuje temperamentu, vključno z nagnjenostjo k takojšnjemu in nepremišljenemu odzivanju (ali impulzivnosti) ter težavami pri nadzoru nad čustvi.
  • Bioloških, kot je spremenjeno delovanje živčnih prenašalcev (nevrotransmiterjev) v možganih.

Poglejte celoten novičnik