Vpis v specialistični študij

 

  • PSIHOTERAPIJE SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA
  • ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

 

Spoštovani!

Akademija za Psihoterapijo Logoterapije razpisuje vpis v specialistične študije psihoterapije, smer Logoterapija.

 

O LOGOTERAPIJI

Logoterapija je ena od pomembnih in uveljavljenih psihoterapevtskih modalitet. Poznana je tudi pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo. Izhajajoč iz duhovnih potreb človeka skuša logoterapija odgovoriti na temeljna bivanjska vprašanja. Logoterapija in tehnike pomagajo pri razmisleku o lastnem življenju, o poslanstvu, ki ga imamo. Pomaga osvetliti naš smisel in zavedanje, da imamo svobodno izbiro odločiti se kakšno pot izbrati, tudi v trenutkih stisk in trpljenja.

 

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ PSIHOTERAPIJE SMER LOGOTERAPIJA IN EKSISTENCIALNA ANALIZA

Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim magistrskim fakultetnim študijem ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen oseben razgovor. Specializanti in študentje logoterapije bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje na področju edukacije iz logoterapije ter pomagati ljudem v stiskah. Logoterapevtsko znanje bodo lahko koristno in učinkovito uporabljali pri preventivnem delu z mladimi, z zakonci ter s starejšimi. Pridobljeno znanje in osebna izkušnja bosta koristni in v veliko pomoč tudi v osebnem življenju logoterapevtov, ki se zavedajo, da besede mamijo in zgledi vlečejo. Udeleženci bodo po uspešno končanem petletnem specialističnem študiju logoterapije in eksistencialne analize prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosi za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).

Povezava: SPECIALISTIČNI ŠTUDIJE LOGOTERAPIJE (psihoterapija-logoterapija.si)

 

 

SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNE PSIHOTERAPIJE NA OSNOVI LOGOTERAPIJE IN EKSISTENCIALNE ANALIZE

Psihoterapija v športu zahteva posebna znanja, ki jih psihoterapevt potrebuje, da bi lahko ustrezno deloval na področju športa. Odločili smo se, da zapolnimo vrzel na področju športne psihoterapije in vsem zainteresiranim ponudimo specialistični študij na področju športne psihoterapije na osnovi eksistencialne analize in logoterapije, ki je znana tudi pod imenom “tretja dunajska šola psihoterapije”. V psihoterapijo vnaša nekaj novega, edinstvenega: spoznanje, da je človek ne le telesno in duševno, ampak tudi duhovno bitje, in da je ravno duhovna dimenzija tista, ki določa temeljno človekovo bistvo.

Specialistični študijski program je namenjen osebam z zaključenim triletnim visokošolskim študijem ne glede na smer ter pogojno študentom, ki še niso zaključili s primarnim študije. Z vsakim kandidatom bo pred pričetkom izobraževanja opravljen poglobljen osebni pogovor. Specializanti in študentje psihoterapije športa na osnovi logoterapije in eksistencialne analize bodo po zaključenem študiju usposobljeni predajati svoje znanje tako na področju psihoterapije športa kot tudi širše, saj bodo usposobljeni preventivnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, zakonci, družinami ter starejšimi, saj je športnik vendarle samo človek, ki poleg športnega udejstvovanja, živi tudi osebno življenje. Ob tem jim bo pomagala pri učinkovitemu psihoterapevtskemu delu močna osnova iz teorije in prakse iz eksistencialne analize ter logoterapije. Udeleženci bodo po uspešno zaključenem štiri in polletnemu (4,5) specialističnem študiju športne psihoterapije prejeli mednarodno veljavno logoterapevtsko diplomo, s čimer lahko zaprosijo za Evropsko diplomo iz psihoterapije (EAP).

Povezava: SPECIALISTIČNI ŠTUDIJ ŠPORTNA PSIHOTERAPIJA (psihoterapija-logoterapija.si)

 

Več o Akademiji za Psihoterapijo Logoterapijo najdete na www.psihoterapija-logoterapija.si , kjer si lahko ogledate tudi druga izobraževanja.

 

Dodatne informacije o vpisu: info@psihoterapija-logoterapija.si