Odločitve in stres

 

Poglejmo, kaj se dogaja z našimi sposobnostmi odločanja, če smo v stresu. V stresu se aktivirajo naši stari možgani, ki znajo sprožiti samo troje – boj, beg ali zamrznitev. Če pogledamo svoje odločitve v preteklih stresnih okoliščinah, lahko vidimo, ali so bile smotrne ali ne. Smotrne so bile, če so zahtevale hiter umik na varno pred nevarnostjo ali pa če smo se morali odločno postaviti zase. Vendar te odločitve niso plod razumskega odločanja. Vodijo jih nagoni po samoohranitvi in varovanju svojih bližnjih. Sprožijo se zelo hitro in pogosto imamo občutek, kot da jih ne moremo nadzorovati.

Poglejte celoten novičnik