Zasvojenost s seksualnostjo in internetno pornografijo

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na spletni seminar z naslovom

 

ZASVOJENOST S SEKSUALNOSTJO IN

INTERNETNO PORNOGRAFIJO,

 

ki bo v četrtek, 28. januarja 2021, od 17. do 20. ure.

 

Seminar bo vodil Peter Topić, univ. dipl. soc. del.

 

Zasvojenost je verjetno eden najbolj proučevanih in pojasnjevanih fenomenov, povezanih z duševnim zdravjem.

Zasvojenost s seksualnostjo kot uradno diagnozo prvič zasledimo leta 1987 v revidirani izdaji DSM-III-R v kategoriji »spolnih disfunkcij, ki niso drugače opredeljene« (ang. nonparaphilic sexual addiction). Diagnoza ni bila vključena v zadnje izdaje DSM, Svetovna zdravstvena organizacija pa je leta 2018 »compulsive sexual behavior disorder« vključila v novo različico ICD-11.

Tuje raziskave kažejo, da naj bi imelo težave z zasvojenostjo s seksualnostjo nekje od tri do šest odstotkov splošne populacije, ko govorimo o zasvojenosti s pornografijo, so ti odstotki celo višji.

Zelo pomembno je razumevanje zasvojenosti s seksualnostjo in pornografijo pri mladih. Povprečna starost, pri kateri mladi pridejo v stik s seksualno eksplicitnimi vsebinami, je enajst let. Prav pri mlajši populaciji opažamo drugačne vedenjske vzorce kot pri starejših, ki so odraščali brez interneta in spletne pornografije. Ta namreč precej drugače vpliva na možgane kot seksualno eksplicitne vsebine v tiskani obliki.

Seminar je namenjen strokovnim delavcem (psihologom, pedagogom, psihoterapevtom, socialnim delavcem, zdravnikom in drugim), ki se pri svojem delu srečujejo z zasvojenimi in z ljudmi, ki imajo težave s kompulzivnim ogledovanjem seksualno eksplicitnih vsebin na spletu. Usposobljenost strokovnjaka lahko pri delu z zasvojenimi odločilno vpliva na proces okrevanja od kompulzivnega seksualnega vedenja in preprečevanje recidivov. Ko govorimo o spolnosti, je poleg razumevanja dinamike zasvojenosti nujno razumeti, kdaj ne gre za zasvojenost, ampak gre iskati vzrok za tovrstno vedenje drugje.

Udeleženci seminarja bodo pridobili poglobljeno znanje o zasvojenosti s seksualnostjo in razumevanje izzivov pri delu s to populacijo. Poleg tega bodo dobili uporabna orodja, ki koristijo pri delu z zasvojenimi in preprečevanju nepotrebnih recidivov. Frustracije, ki jih ti povzročajo, so pogosto prisotne v procesu pomoči zasvojenim in predstavljajo velik del izziva tako za strokovnjake, kot tudi za zasvojeno osebe.

Seminar bo potekal v četrtek, 28. januarja 2021, od 17. do 20. ure.

 

NEKAJ POMEMBNIH VSEBIN:

– Pojavne oblike zasvojenosti s seksualnostjo
– Zmote in miti o zasvojenosti s seksualnostjo
– Internetni seks in pasti internetne pornografije
– Najučinkovitejša orodja pri delu z zasvojenimi
– Zakaj in kako postaviti neprijetna vprašanja o spolnem vedenju
– Razlike med zasvojenskim seksom in nezasvojensko spolnostjo
– Vpliv travme pri zasvojenosti
– Uporabnost vprašalnikov
– Skrb zase pri delu s populacijo zasvojenih s seksualnostjo
– Seksualni transfer in kontransfer pri delu z zasvojenimi

 

O IZVAJALCU:

Peter Topić je univerzitetni diplomirani socialni delavec, transakcijski analitik z več kot 15-letnimi izkušnjami dela na področju nekemičnih zasvojenosti in kompulzivne seksualnosti. Poleg individualne psihoterapije je v tem času vodil več skupin za pomoč zasvojenim s seksualnostjo in njihovim partnerjem. Je avtor knjige Zasvojenost s seksualnostjo v digitalni dobi: priročnik za strokovnjake, zasvojene in njihove družinske člane. Od leta 2012 do leta 2019 je predavatelj na Fakulteti za uporabne družbene študije, od leta 2020 pa predava na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje je v okviru Nacionalnega programa za duševno zdravje član interdisciplinarne delovne skupine za področje nekemičnih zasvojenosti. Aktivno se povezuje z drugimi domačimi in tujimi strokovnjaki in društvi, ki delujejo na področju zasvojenosti, prek medijev pa osvešča javnost o problematiki nekemičnih zasvojenosti in naraščajočih težav v povezavi z digitalno tehnologijo in spolnostjo.

Inštitut za zasvojenosti in travme (petertopic.si)
Inštitut za zasvojenosti in travme | Facebook
info@petertopic.si

 

 

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org