Ponovni izid dveh knjig

 

Dr. Eric Berne: Katero igro igraš?

 

Knjiga, ki govori o psiholoških igrah, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z ljudmi v različnih odnosnih situacijah, predvsem pa s psihoterapevtskim, študijsko psihoterapevtskim, svetovalnim delom, psihologom, socialnim delavcem, svetovalcem, učiteljem, vzgojiteljem in kar tudi velja navesti-vodjem različnih organizacijskih ravni.

 

O knjigi

Transakcijska analiza ( TA ) je teorija osebnosti, interpersonalne sistemskosti in aplikativna psihoterapija za vzpodbujanje osebnostne rasti in spremembe. Kot psihoterapevtska, psihološka in socialno vedenjska teorija predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj, ameriški psihiater Eric Berne, je transakcijsko analitično hermenevtiko ob neki priložnosti opredelil kot »predobra, da bi bila samo za bolne« in jo s tem dodatno naznačil tudi kot socialno prevencijsko in ne izključno  kot klinično tretmansko. Njen razvoj katerega začetki sežejo v 60. leta prejšnjega stoletja, je v preverjeni uporabnosti v obeh smereh najbrž presegel vsa pričakovanja svojega ustanovitelja že za časa njegovega življenja.

V sodobni evropski psihoterapevtski misli in praksi je TA prisotna v 33. strokovnih združenjih (vključno z EAP – European association for psychotherapy), več kot 50ih državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Avtorju dolgujemo izredno jasno in pronicljivo teorijo osebnosti, komunikacije, psihopatologije in predvsem učinkovit psihoterapevtski pristop, ki omogoča terapijo klinično zapletenih stanj in za nekatere morda presenetljivo, tudi analitično pristopanje k številnim družbenim in družbeno organizacijskim problemom,  tudi aktualnim.

Knjiga, ki je pred vami, je doslej presegla 5 milijonov prodanih izvodov tudi za to, ker ni namenjena le strokovnemu bralcu, temveč vsem radovednežem, ki želijo bolje razumeti dogajanje v nas samih in v medčloveških odnosih, ter jih izboljšati.

Psihološke igre so pred-zavedni načini komuniciranja, s katerimi si vedno znova zagrenimo predstavo o sebi in so-ljudeh. Če je psihoanaliza podala osnovni vpogled v psihodinamiko nevroz, nam je Berne nevrozo nazorno osvetlil tudi kot vrsto medčloveških odnosov, s katerimi si jo lahko drug drugemu »pomagamo« vzdrževati in krepiti.

Uvodna poglavja, ki osebnostno strukturo motivacijska izhodišča in komunikacijske odnose posameznika opišejo s terminologijo, ki je lahko razumljiva tudi povprečnemu- laičnemu bralcu, kar oboje olajša vpogled v glavno poglavje psiholoških iger. Večina iger in njihovih glavnih variant je podana sistematično in s primeri, ki omogočajo njihovo lažjo prepoznavo in asociativnost na vsakdanje odnosno izkustvo bralca.

Z izjemo dobrih, so igre korak v napačno smer osebnostne rasti in oddaljevanje od neposredne zavestnosti, spontanosti in naše sposobnosti za medčloveško etično korektno bližino v njenih različnih dimenzijah.

Katero igro igraš?  je vprašanje, ki ga je avtor s tem svojim delom na izviren način zastavil bralcem že v več kot dvajsetih – tokrat s tretjim ponatisom tudi v našem, slovenskem jeziku.

Martin Bertok
TSTA-P
Učitelj in supervizor transakcijske analize psihoterapevtskih aplikacij

 

NAROČI KNJIGO

 

 

Dr. Eric Berne: Transakcijska analiza v psihoterapiji

 

Pred slovenskim bralcem je druga prevedena knjiga avtorja transakcijsko analitičnega pristopa dr. Erica Berna.

Pol stoletja po njenem prvotnem izidu (1961) je omogočena zadostna zgodovinska perspektiva v kateri so njegovi teoretični filozofski in etični psihoterapevtski dosežki lahko dodobra ovrednoteni.

Razvoj sodobne nevroznanosti potrjuje ključna odkritja predstavljene teorije osebnosti in motivacijskih sil, ki so vpete v človekovo potrebo po komunikaciji z drugimi živimi bitji in predvsem s sočlovekom in s tem povezano ravnovesje njegovega duševnega zdravja.

Avtorjeva dela, ki so tej knjigi sledila, kakor tudi analitična razmišljanja v sodobni transakcijski analizi so zastavljene koncepte in ideje v tem delu  le še razvijala in dodajala nove dimenzije, ne da bi se izkazala potreba po kakšni bistveni spremembi predstavljenih jedrnih izhodišč.

Bralcu – laiku, študentu in predvsem psihoterapevtu pričujoče delo predstavlja možnost, da korak za korakom sledi avtorju, ki uspeva s svojimi pacienti in na temeljih raziskav egopsihologije izoblikovati do zapletene pojavnosti človeške psihe in vedenj novo, pregledno, razumljivo in preverljivo teorijo osebnosti, psihopatologije in tretmanskega postopanja.

Morda je povzetno misel ob seznanitvi z vsebino knjige mogoče povzeti tudi takole: Nezavedno in pred zavestno se pojavita s transferno psihodinamiko življenjskega načrta-skripta in preko psiholoških odnosnih iger, ki posamezniku določa njegovo usodo, ki je ves čas spremenljiva in v njegovih rokah.

Martin Bertok
TSTA-P
Učitelj in supervizor transakcijske analize psihoterapevtskih aplikacij

 

NAROČI KNJIGO