OBVESTILO

 

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi,

ponovno in na globalni ravni smo se znašli v situaciji epidemije in ponovno se soočamo z restriktivnimi vladnimi ukrepi, ki naj nam bi pomagali k njeni zajezitvi. Zdravstveno osebje se po svojih najboljših močeh trudi pomagati tistim, ki so oboleli. Psihoterapevti pa se po svojih najboljših močeh trudimo pomagati tistim, ki doživljajo duševne stiske, kot so povečana anksioznost, depresivnost, stres, obup, oteženi medosebni odnosi in celo suicidalne ideacije.

Pri tem se soočamo tudi z lastno negotovostjo glede varnosti, etičnosti in strokovne odgovornosti pri svojem psihoterapevtskem delu. Postavljamo si vprašanja, od katerih so nekatera zelo specifična za naše delo in ste jih naslovili na SKZP, kot npr:

  • ali mora biti terapevtska soba res velika vsaj 20 m2?
  • ali lahko nadaljujemo psihoterapevtsko delo v živo?
  • ali moramo na razdalji vsaj dva metra res nositi še maske?
  • ali lahko klientu iz druge regije napišemo potrdilo, da pride na psihoterapevtsko srečanje?
  • in podobno.

Velik del navodil o preprečevanju širjenja okužbe z virusi pride od NIJZ in kot družbeno odgovorni državljani jih upoštevamo. Hkrati pa smo psihoterapevti odgovorni strokovnjaki zavezani skrbi za naše kliente in njihovemu trudu za trdnejše duševno zdravje. Zato se moramo jasno in tenkočutno pogovoriti z vsakim klientom posebej in slišati, kaj oni potrebujejo v tem kriznem obdobju za svoj terapevtski proces. Tako kot vedno, tudi v tem primeru velja načelo zdravega razuma in odgovornosti.

 

Ostanite zdravi in lep pozdrav!

Dr. Romana Kress,
predsednica SKZP