Spletni seminar o zasvojenosti

 

 

Slovenska krovna zveza za psihoterapijo

 

vabi na dvodnevni spletni seminar z naslovom

 

OSNOVE (PSIHO)TERAPEVTSKEGA DELA S KLIENTI,

KI IMAJO TEŽAVE Z RAZLIČNIMI OBLIKAMI ZASVOJENOSTI

 

Seminar bo vodil mag. Roman Koštal.

 

Namenjen je psihoterapevtom, psihologom, socialnim delavcem, specialnim pedagogom ter strokovnim delavcem na področju zdravstva, predšolske vzgoje, osnovne in srednje šole. Seminar bo potekal v dveh delih,  21. in 28. septembra 2020.

 

PROGRAM:

1. del: SPLOŠNA ADIKTOLOGIJA (21. september 2020, od 17. do 20. ure)

  • Živ odnos kot izhodišče (profesionalnega) delovanja
  • Dinamika omamljanja zavesti, ki lahko vodi v različne oblike zasvojenosti
  • Drsenje v vrtinec zasvojenosti ter širši in ožji družbeni dejavniki
  • Nevrokemični vidik zasvojenosti
  • Opredelitev zasvojenosti

2. del: OSNOVE (PSIHO)TERAPEVTSKEGA DELOVANJA (28. september 2020, od 17. do 20. ure)

  • Načrtovanje in izvajanje terapevtskih intervencij v odnosu s klienti, ki so rizični za razvoj zasvojenosti (splošna izhodišča preventivnega delovanja, ne glede na strokovno področje)
  • Načrtovanje in izvajanje terapevtskih intervencij v odnosu s klienti, ki odražajo težave z zasvojenostjo (kurativno delovanje s klienti na različnih stopnjah drsenja v vrtinec zasvojenosti)

 

O IZVAJALCU:

Mag. Roman Koštal je dodiplomski in magistrski študij končal na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer socialna pedagogika. Od leta 2002 do 2018 je bil zaposlen v Društvu Projekt Človek kot vodja centra za reintegracijo in terapevt za delo z ljudmi, ki imajo težave z različnimi oblikami zasvojenosti ter njihovimi svojci.

Zaključil je specialistični študij z integrativne (psiho)terapije (EAG – FPI) in je nosilec Slovenske in Evropske diplome iz psihoterapije. Trenutno deluje v svoji zasebni psihoterapevtski praksi in izvaja predavanja o preventivi s področja zasvojenosti, zlasti za starše in strokovne delavce v vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji.

 

 

 

SLOVENSKA KROVNA ZVEZA ZA PSIHOTERAPIJO
Čufarjeva cesta 5
2000 MARIBOR

www.skzp.si
info@skzp.org
tajnistvo@skzp.org