Temeljna knjiga o psiholoških igrah v medčloveških odnosih

 

Knjiga, ki govori o psiholoških igrah, je namenjena vsem, ki se ukvarjate z ljudmi, predvsem pa s psihoterapevtskim, študijsko psihoterapevtskim, svetovalnim delom, psihologom, socialnim delavcem, svetovalcem, učiteljem, vzgojiteljem in vodjem različnih organizacijskih ravni.

 

 

O knjigi

Transakcijska analiza (TA) je izvorna teorija osebnosti, interpersonalne sistemskosti in aplikativna psihoterapija za vzpodbujanje osebnostne rasti in spremembe. Kot psihoterapevtska, psihološka, socialno vedenjska teorija in aplikativna praksa predstavlja celovit znanstveno-humanistični pristop. Njen utemeljitelj, ameriški psihiater Eric Berne, je transakcijsko analitično hermenevtiko ob neki priložnosti opredelil kot »predobra, da bi bila samo za bolne« in jo s tem dodatno naznačil tudi kot socialno prevencijsko in ne izključno  kot klinično tretmansko. Njen razvoj, katerega začetki sežejo v 60. leta prejšnjega stoletja, je v tej smeri najbrž presegel vsa pričakovanja svojega ustanovitelja že za časa njegovega življenja.

V sodobni evropski psihoterapevtski misli in praksi je TA prisotna v 33. strokovnih združenjih (vključno z EAP – European association for psychotherapy) in več kot tridesetih državah, med njimi tudi v Sloveniji.

Avtorju dolgujemo jasno in pronicljivo teorijo osebnosti, komunikacije, psihopatologije in predvsem učinkovit psihoterapevtski pristop, ki omogoča tretmane klinično zapletenih stanj.

Knjiga, ki je pred vami, je že l. 2004 presegla 5 milijonov prodanih izvodov tudi za to, ker ni namenjena le strokovnemu bralcu, temveč vsem radovednežem, ki želijo bolje razumeti dogajanje v medčloveških odnosih in jih izboljšati ob introspekciji do lastnih stališč in ravnanj.

Psihološke igre z izjemo dobrih so pred-zavedni načini komuniciranja, s katerimi si vedno znova lahko zagrenimo predstavo o sebi in so-ljudeh. Če je psihoanaliza podala osnovni vpogled v intrapsihično raven psihodinamike nevroz, nam je E. Berne nevrozo nazorno osvetlil tudi kot vrsto medčloveških odnosov, s katerimi si jo lahko drug drugemu »pomagamo« vzdrževati in krepiti.

Slovenski prevod knjige Erica Berna: Games People Play, ki jo je prevedel Martin Bertok, TSTA-psihoterapevt, je obenem prvi prevod kateregakoli Bernovega literarnega izvirnika v slovenščino.

Katero igro igraš? je vprašanje, ki ga je avtor s tem svojim delom na izviren način zastavil bralcem že v več kot dvajsetih – tokrat že tretjič tudi v našem, slovenskem jeziku.