Okrogla miza za zakon o psihoterapiji

 

Delovna skupina za slovenski zakon o psihoterapiji in svetovanju,

v kateri so predstavniki

 

Fakultete za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani (SFU Ljubljana),

Teološke fakultete Univerze Ljubljana (TeoF UL),

Fakultete za uporabne družbene študije (FUDŠ),

Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (ZZDTS),

Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS) in

Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP)

 

vabi na

spletno okroglo mizo

 

NOVI ZAKONI O PSIHOTERAPIJI V EVROPI:

KAKO SE JE ZATAKNILA SLOVENIJA?

 

NEW LAWS ON PSYCHOTHERAPY IN EUROPE:

HOW DID SLOVENIA GET STUCK?

 

 

V četrtek, 18. junija 2020 od 19. do 21. ure.

 

Dogodek bo potekal v angleščini preko aplikacije ZOOM.

Udeležba je brezplačna.

 

 

Namen in tematika okrogle mize

 

Leta 2018 sta nova zakona o psihoterapiji sprejeli Hrvaška in Malta, leta 2019 Nemčija, Srbija pa je v letu 2020 oblikovala nov predlog zakona, medtem ko so se prizadevanja za slovenski zakon znova znašla v slepi ulici, kljub temu da je Državni zbor 27. marca 2018 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028, v kateri je med prioritetnimi nalogami zapisano, da se mora zakonsko urediti področje psihoterapije in psihosocialnega svetovanja in sicer: priprava osnutka zakona do konca leta 2018, sprejem zakona v parlamentu do konca 2019 in implementacija do konca leta 2020.

V okviru Ministrstva za zdravje (MZ) se je marca 2018 oblikovala nova medresorska delovna skupina za pripravo predloga normativne ureditve psihoterapije v Sloveniji (v nadaljevanju DSNUP), v kateri smo bili, poleg zastopnikov treh ministrstev (zdravje, sociala, šolstvo), predstavniki ključnih izvajalcev psihoterapevtske in psihosocialne svetovalne dejavnosti ter izobraževanj s teh področij (med njimi tudi člani Delovne skupine, ki organiziramo to okroglo mizo). Kljub temu da smo do oktobra 2018 Ministrstvu za zdravje predložili vsa potrebna gradiva v obsegu več sto strani (osnutek predloga zakona o psihoterapevtski dejavnosti vključno z obrazložitvijo vsakega člena posebej, analizo trenutnega stanja psihoterapije v Sloveniji, mednarodno primerjavo normativnih ureditev psihoterapije in svetovanja, osnutek standardov poklicne psihoterapevtske dejavnosti in izobraževanja, etični kodeks, osnutek programa specializacije in slovar pojmov), se je MZ od takrat zagrnilo v molk in popolno ignoranco na vsak naš poskus po stiku in sodelovanju.

Glavni namen okrogle mize je izmenjava informacij o trenutnem stanju zakonske ureditve v Avstriji, Nemčiji, Srbiji in na Hrvaškem, ter na podlagi teh izkušenj iskanje poti in pobud za sodobno in kvalitetno normativno ureditev psihoterapije in svetovanja v Sloveniji.

 

 

Udeleženci okrogle mize

 

 

 

 

Prof. dr. dr. Alfred Pritz, psiholog in psihoanalitik, rektor Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju od leta 2005, tvorec avstrijskega zakona o psihoterapiji iz leta 1990.

Kontakt: alfred.pritz@sfu.ac.at

 

 

***

 

 

 

 

Doc. dr. Katharina Reboly, psihoanalitičarka, ustanovna direktorica SFU Berlin od leta 2013.

Kontakt: kathy.reboly@sfu-berlin.de; kathyreboly.com

 

 

***

 

 

 

Zoran Milivojević, dr. med., psihoterapevt, predsednik Zveze psihoterapevtov Srbije, eden ključnih akterjev pri oblikovanju novega srbskega predloga zakona o psihoterapiji.

Kontakt: drzoranm@gmail.com

 

 

***

 

 

 

 

Dr. Tamara Prevendar, psihologinja in specializantka psihoterapije, avtorica monografije o psihoterapiji na Hrvaškem in o poteku sprejemanja hrvaškega zakona o psihoterapiji, ki je začel veljati leta 2018.

 

 

***

 

 

 

Tomaž Flajs, geštalt psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, član Delovne skupine za slovenski zakon o psihoterapiji.

 

 

 

***

 

 

 

Dr. Charles Cassar, psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, predsednik EAP (Evropska zveza za psihoterapijo), predsednik MAP (Malteška zveza psihoterapevtov), predsednik državnega strokovnega odbora za poklic psihoterapije na Malti.

 

 

 

Moderator okrogle mize

 

 

 

 

 

 

Mag. Miran Možina, dr. med., psihiater in psihoterapevt, dekan in direktor SFU Ljubljana, član Delovne skupine za slovenski zakon o psihoterapiji.

 

 

 

Prijave

 

Prijave na dogodek se zbirajo do najkasneje četrtka, 18. junija, do 12.00 ure.

 

Za prijavo sledite povezavi do prijavnega obrazca.

Po uspešni prijavi boste prejeli natančne informacije za udeležbo na dogodku preko e-pošte.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na naslov: spela.motoh@sfu-ljubljana.si.

 

 

Prisrčno vabljeni!

 

 Podprite naša prizadevanja za psihoterapijo

kot samostojen poklic in avtonomno akademsko disciplino.

ZA KVALITETEN ZAKON!

 

 

 

Vabilo na okroglo mizo, 18. junij 2020

Dopis Varuha človekovih pravic, junij 2020