Izobraževanje iz supervizije

 

 

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana

ter

Evropski center za psihoterapevtske študije

(European Centre for Psychotherapeutic Studies EUROCPS)

organizirata

IZOBRAŽEVANJE IZ SUPERVIZIJE

19.-23. junij 2019

11.-15. september 2019

Vodji izobraževanja: mag. Joanna Hewitt Evans in dr. Maša Žvelc

 

Izobraževanje je osnovano na integrativnem relacijskem pristopu k superviziji (Gilbert in Evans, 2008; Žvelc, 2015, 2017). Temelji na izobraževanjih iz supervizije, ki jih je več kot dve desetletji vodil dr. Ken Evans (dobitnik Maslowe nagrade 2015 za pomemben prispevek k psihoterapiji).

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh petdnevnih delavnic.

V delavnicah bomo obravnavali naslednje teme:

 • Pregled področja, opredelitev in funkcije supervizije
 • Supervizijski modeli
 • Spodbujajoči faktorji in pomembni dogodki v superviziji
 • Supervizijska aliansa in vzpostavljanje varnega učnega okolja
 • Dogovori v superviziji
 • Metode in tehnike v superviziji
 • Vloga nezavednih procesov
 • Čustvena regulacija v superviziji
 • Sram in nerazkrivanje v superviziji
 • Nediskriminatorna praksa, multikulturni dejavniki, transpersonalno in ekologija
 • Etika v superviziji in etične dileme.

Struktura izobraževanja vključuje trimesečni razmik med obema delavnicama. Ta čas omogoča udeležencem, da reflektirajo teorijo, ki so jo spoznali do sedaj, prebirajo literaturo in napišejo mini študijo primera. Vsak udeleženec pripravi tudi kratko predstavitev o izbranem aspektu supervizije, ki jo predstavi na drugi delavnici.

Obe delavnici vsebujeta tako teoretične vsebine kot izkustveno delo.

Izobraževanje bo potekalo v angleškem jeziku.

Nadaljnje zahteve do pridobitve diplome iz supervizije: Študija primera (vključuje analizo transkripta in posnetek supervizijske seanse), 50 ur klinične supervizije s supervizanti, 30 ur supervizije supervizije.

Kandidati ob koncu izobraževanja, po izpolnitvi vseh zahtev, prejmejo diplomo iz supervizije, ki jo podeljujeta Evropski center za psihoterapevtske študije (EUROCPS) in Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana.

Izobraževanje je namenjeno kvalificiranim psihoterapevtom, ki želijo postati supervizorji in imajo za seboj vsaj tri leta terapevtske prakse po pridobitvi certifikata iz psihoterapije.

 

Vodji izobraževanja:

Mag. Joanna Hewitt Evans, MA v gestalt terapiji, registrirana v UKCP, integrativna psihoterapevtka in supervizorka, EAIP, MA CQSW. Joanna je v zadnjih dvanajstih letih samostojno ali pa s Kenom Evansom vodila izobraževanja iz supervizije. Je direktorica EUROCPS in gostujoča predavateljica in supervizorka na številnih inštitutih po Evropi.

Dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., doktorica psihologije, integrativna psihoterapevtka (EAIP, IIPA), mednarodna učiteljica in supervizorka (IIPA, EAIP, EUROCPS). Je soustanoviteljica Inštituta IPSA, kjer ima svojo psihoterapevtsko in supervizijsko prakso ter vodi izobraževanja iz integrativne psihoterapije. Predava tudi na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Doktorirala je iz raziskovanja procesov supervizije.

 

KDAJ:

Izobraževanje je sestavljeno iz dveh petdnevnih delavnic:

 1. delavnica: 19.-23. junij 2019
 2. delavnica: 11.-15. september 2019

Obe delavnici bosta potekali od srede do nedelje, vsak dan od 9.00 do 17.00 ure.

 

KJE:

Izobraževanje bo potekalo na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana, Stegne 7, Ljubljana.

 

CENA IZOBRAŽEVANJA:

Cena izobraževanja je 1.300 EUR + 22% DDV (skupaj 1.586 EUR).

 

PRIJAVE IN INFORMACIJE:

Prijave na izobraževanje sprejemamo do 10. marca 2019. Po prijavi vam bomo posredovali nadaljnje informacije, potrebne za vpis v izobraževanje.

Prijave pošljite na spodaj navedeni elektronski naslov. Pri tem navedite vaše osnovne podatke (naslov, telefon, e-pošta, izobrazba in izkušnje, interes za izobraževanje).

 

Inštitut za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana

Stegne 7, 1000 Ljubljana

Tel. št.: 051 382 127

E-pošta: admin@institut-ipsa.si

www.ipsa.si