Izobraževanje iz supervizije in coachinga

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje (EAG) & Fritz Perls Inštitut Podružnica Slovenija razpisuje izobraževanje iz supervizije in coachinga

Cilji študija:

Namen študijskega programa supervizije in coachinga je ponuditi posameznikom, ki so končali študij psihoterapije ali svetovanja, znotraj različnih šol, dodatna znanja s področja teorije, metodologije in prakse supervizije  in coachinga.

Izvajalec študija-organizacija:

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje s sedežem v Nemčiji. Je članica nemškega (DGSu) in evropskega združenja  za supervizijo (ANSE). Program izobraževanja je potrjen in priznan s strani obeh organizacij.

Nosilci študija:

Prof. dr. (mult) Hilarion Petzold, strokovni vodja EAG, psihiater, psihoterapevt, supervizor, ustanovitelj in učitelj integrativne terapije, predavatelj na različnih visokošolskih ustanovah v Evropi.

Mag. Ilse Orth, integrativna psihoterapevtka, supervizorka, učna terapevtka, predavateljica na Univerzi v Kremsu.

Jurgen Lemke, psihoterapevt, supervizor, coach, učni terapevt in član strokovnega sveta EAG.

Trajanje in potek študija:

Študij bo potekal dve leti, v okviru osmih tridnevnih seminarjev in dodatna dva štiridnevna seminarja, ki bosta usmerjena v raziskovanje določenega delovnega področja. Skupno število vseh obveznih seminarjev je približno 300 ur. V prvem in drugem letniku mora študent napisati seminarsko nalogo, po dogovoru z učiteljem.

Vsebina seminarjev:

 1. Koncept supervizije in coachinga v integrativnem in diferenciranem pristopu – osnove in praktični primeri
 2. Večnivojski model in delo s sistemskimi resonancami v procesu supervizije in coachinga, učne supervizije in metacoachinga
 3. Ekscentriciteta in večperspektivnost v procesu supervizije
 4. Praktični primeri uporabe socialno znanstvenih teorij v superviziji in terapiji
 5. Problem moči in kontrole v superviziji, coachingu in terapiji
 6. Krize terapevta, krize klienta, stres, preobremenjenost, izgorelost kot teme supervizijskega dela
 7. Organizacija, institucija, različna področja dela – okvirni strukturni pogoji supervizije in coachinga
 8. Identiteta supervizorja in učenje v procesu supervizije

Pogoji za vključitev v študij:

V študij supervizije in coachinga se lahko vključijo kandidati, ki so končali katerikoli študij psihoterapije po kriterijih Evropske Zveze za Psihoterapijo in Slovenske Krovne Zveze za Psihoterapijo.

Seminarji bodo potekali v angleškem jeziku, zato je potrebno ustrezno znanje angleščine.

Zaključek študija:

 • udeležba na osmih tematskih seminarjih
 • udeležba na dveh dodatnih štiridnevnih seminarjih
 • napisane tri seminarske naloge
 • 50 ur supervidirane supervizije (20 ur individualne supervizije, 30 ur skupinske supervizije)
 • pisna diploma
 • ustna diploma

Po končanih obveznostih in zaključenem ustnem in pisnem diplomskem delu bodo kandidati pridobili diplomo iz supervizije in coachinga, ki jo bo izdalo Evropsko združenja za supervizijo (ANSE: http://www.anse.eu/).

Cena študija:

Cena enega tridnevnega seminarja bo znašala od 250 do 300 EUR, odvisno od števila prijavljenih.

Cena štiridnevnega seminarja pa od 300 do 350 EUR, odvisno od števila prijavljenih.

Začetek študija:

Prvo redno srečanje edukacijske skupine bo potekalo od 21. do 23. 10. 2016. Naslednje, od 19. do 21. 12. 2016.

Nadaljnji datumi bodo določeni skupaj s skupino in učiteljem supervizije. Seminarji bodo predvidoma potekali enkrat na dva meseca.

Prijave:

Prijave z dokazilom o končani psihoterapevtski izobrazbi, pošljite na e naslov: eag.fpislo@gmail.com do 31. 6. 2016.

PRIJAVA

Prijavnica: EAG FPI SLO       študij supervizije in coachinga

ime in priimek:

datum rojstva:

naslov:

e mail:

mobi številka:

končana psihoterapevtska šola:

zaposlitev:

Seminarji  bodo potekali v angleščini.

Prijavo z dokazilom o končanem izobraževanju iz psihoterapije, pošljite na e naslov: eag.fpislo@gmail.com , do 31. 6. 2016.

Po prejeti prijavi boste povabljeni na uvodni pogovor.