Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje & Fritz Perls Inštitut Podružnica Slovenija Vabi na seminar Zelena terapija in Zelena meditacija

Naravo izkoriščamo in zlorabljamo za naše neskončne umetno ustvarjene potrebe. Odražajo se v potrošništvu, brezobzirnem izkoriščanju naravnih virov, v uničevanju mineralnega, rastlinskega in živalskega sveta. Vprašanje je, ali znamo ustvariti ravnovesje med tem kar res potrebujemo in kar obenem ohranja dobrobit narave. Narava nas, človeških bitij, ne potrebuje za svoj obstoj, mi potrebujemo naravo za naš obstoj. Kako se soočamo s to resnico v vsakodnevnem življenju? Koristna je refleksija našega obnašanja v naravi in našega odnosa do narave.

Na seminarju bomo spoznali »Green Meditation«, ki predstavlja tehniko dvigovanja zavedanja življenja okrog nas in naše medsebojne povezanosti. Pogovarjali se bomo o izkušnjah, ko smo v tesnem stiku z naravo in kakšna je takrat naša notranja človeška narava. Kaj doživljamo v zavesti in česa se zavedamo na treh nivojih našega bivanja; telesnem, psihičnem in duhovnem. Tako lahko vsak od nas veliko prispeva k spremembi odnosa do sebe in posledično do narave.

Tom Ullrich je dobil navdih za seminar od staroselcev, ki živijo v severno-zahodnem delu ZDA. Tam poznajo obred zdravilne hoje (medicine walk) v naravi. Posameznik gre sam, brez hrane in prijateljev, samo z molitvijo in predanostjo, na dolg »sprehod« v naravo, zato, da najde odgovor, navdih, moč in rešitev iz krize in težav.

Na seminarju ne bomo posnemali tega rituala, ampak bomo v skladu z načeli integrativne terapije, preko resonance in korespondence (sinergijski proces celostnega srečanja na nivoju telesa, občutkov in razuma) skušali poiskati pravi izraz doživetja z naravo, s pomočjo barv, giba, telesa ali igre. Vsak udeleženec bo poiskal tudi svoj način, kako lahko spoznanja vključi v osebno in profesionalno življenje.

podrobnosti in prijavnica: Vabilo na seminar-zelena terapija