Podpis memoranduma o sodelovanju med SKZP in ZPS

V petek, 15.1.2016 sva s predsednico Združenja psihoterapevtov Slovenije (ZPS) v ljubljanskem Nebotičniku podpisala memorandum o sodelovanju na področju urejanja psihoterapevtske dejavnosti. Na slovesnem dogodku so bili prisotni predstavniki ZPS in predstavniki vseh društev, ki se povezujemo v SKZP.

S tem simbolnim dejanjem smo tudi formalno potrdili medsebojno zavezo skupnega delovanja v smeri ureditve pravne podlage za opravljanje psihoterapevtske dejavnosti, dokument sam pa opredeljuje načela, obliko in vsebino našega sodelovanja.

Menim, da je podpis memoranduma izredno pomemben korak. Njegovo vsebino sta sooblikovali obe organizaciji. Z naše strani je v procesu oblikovanja besedila sodelovala Delovna skupina Strokovnega sveta SKZP za zakon (DS SS SKZP), potrdila pa sta ga Upravni odbor (UO) in Strokovni svet (SS). Kot geštalt terapevt enako in še celo večjo pozornost kot vsebini (KAJ) posvečam procesu (KAKO), zato sem vesel in ponosen, da smo do končnega rezultata (i.e. vsebina in podpis memoranduma) prišli na način medsebojnega sodelovanja in dialoga.

Moje upanje za prihodnost, ki jo začrtuje memorandum, je, da bomo v tem duhu tudi nadaljevali. Čaka nas namreč veliko dela, kjer bo potrebno na moder način povezati naše moči. V DS SS SKZP se nadejam vsebinskih, strokovno podkrepljenih diskusij, ki bodo služile kot podpora in vodilo za predstavnike SKZP v skupni delovni skupini z ZPS. Prav tako se takšnih diskusij nadejam v okviru skupne delovne skupine z ZPS.

Verjamem, da to lahko pripomore ne le k formalnemu urejanju razmer na področju psihoterapije, temveč da takšen način lahko prispeva tudi k razvoju naše stroke v Sloveniji.

Kakšen bo odziv politike, ki drži v rokah škarje in platno zakonodaje, še ne moremo predvideti. Z gotovostjo pa si upam trditi, da lahko skupaj – če bomo uspevali prisluhniti drug drugemu, pogumno in spoštljivo soočati različne poglede ter oblikovati neka skupna stališča na osnovi moči argumentov in ne argumentov moči – neodvisno od odzivov uradne politike lahko veliko naredimo.

Tomaž Flajs,
predsednik SKZP