Študijsko popoldne učinki psihoterapije

EAG-FPI Podružnica Maribor, Čufarjeva 5, 2000 MARIBOR, tel: 02 33 23 000, fax: 02 33 23 000, Transkacijski račun št: 04515-0000289277, NKBM d.d. Devizni račun pri NKBM d.d., konto št. 27620-633-10949, Swift code: KB MA SI 2X

 

EAG     FPI

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje SLO

in

Slovensko društvo za integrativno terapijo

 

organizirata predavanje

 

UČINKI PSIHOTERAPIJE

izr.prof.dr. Robert Masten

20. 11. 2015

 

 

 

 

Likozarjeva 3, Ljubljana (6. nadstropje, zvoni: ISHA; EAG FPI)

(prispevek 10 EUR, nakažete na TR, napisan v zgornjem robu) Obvezna prijava po e pošti: eag.fpislo@gmail.com

 

Vsebina:

Predavanje, Učinki psihoterapije, je namenjeno psihoterapevtom, ki želijo reflektirati svojo

prakso z vidika učinkovitosti.

  •  problemi, s katerimi se srečujemo pri določanju učinkovitosti  (ustreznost “z dokazi podprtega znanstvenega pristopa” za določanje učinka psihoterapije?);
  •  splošna ocena učinkovitosti psihoterapije (npr. z vidika želenih, neželenih in stranskihučinkov na primeru avstrijske študije);
  • dejavniki učinkovitosti in nekateri načini ocenjevanja učinkovitosti ter hierarhična ocena veljavnosti teh načinov;
  • ocena stanja na tem področju v Evropi in ZDA (podana bo informacija o kongresu Evropskega združenja za raziskovanje učinkovitosti psihoterapije, ki je bil od 24. do26. september 2015 v Celovcu);
  • ocena možnosti prenosa evidence učinkov v psihoterapevtsko prakso, tako naindividualnem kot na sistemskem nivoju (npr. vzpostavljanje stalnega sistematičnega raziskovanja).

Dr. Robert Masten

Dr. Robert Masten je zadnjih 13 let zaposlen na Oddelku za psihologijo FF UL, trenutno kot izredni profesor za področje

klinične psihologije. Pred tem je bil zaposlen kot psiholog v Slovenski vojski. Ukvarja se z raziskovanjem na različnih

področjih psihologije in psihoterapije, zadnjih 20 let izvaja psihoterapijo in psihološko svetovanje. Ima Evropsko diplomo

iz psihoterapije (smer integrativna terapija, EAG-FPI) ter specializacijo s področja psihološkega svetovanja.

Predavanje je namenjeno psihoterapevtom, študentom psihoterapije vseh terapevtskih šol in modalitet, vabljeni tudi strokovnjaki različnih strok, ki delate na psihosocialnem področju.