Zdravljenje oseb z mejno osebnostno motnjo

EAG     FPI

Evropska Akademija za bio-psiho-socialno zdravje

&

Fritz Perls Inštitut

 

p o d r u ž n i c a   v   S l o v e n i j i

 

organizira seminar

 

Sodobni integrativni pristop zdravljenja oseb z mejno osebnostno motnjo

prof. dr.(mult) Hilarion Petzold

10.,  11. in 12. november, 2015

 

 

Vsebina seminarja:

Mejna osebnostna motnja se v psihoterapiji obravnava kot težje ozdravljiva, oziroma s precej nezanesljivim rezultatom zdravljenja.

Nove longitudinalne znanstvene študije tega področja, ki so potekale 12 let in več

(Gunderson 2014, Zanarini 2014) kažejo, da je lahko terapija oseb z mejno osebnostno motnjo uspešna in učinkovita. Integrativna terapija je na podlagi poglobljenega raziskovanja različnih načinov in pristopov zdravljenja razvila  modalitete, uporabne v institucionalnem zdravljenju in v privatni praksi. Sveženj ukrepov kot so športna terapija, »nature therapy«, telesna terapija, spodbujanje oblikovanja socialne mreže, dnevno/tedensko planiranje življenjskega ritma, poučevanje klienta o sami motnji (psihoedukacija), počasi spodbudno strukturirajo življenjsko situacijo klientov.

Temelj ostaja dober, jasen, reden terapevtski odnos, v katerem se ustvari dobra povezanost klienta in terapevta, tako da se ustvari »interiorizacija«, (ponotranjanje, po Vygotskem), pozitivnih medosebnih odnosov.

 

O izvajalcu seminarja:

Hilarion Petzold

Prof. dr (multi) Hilarion Petzold je študiral psihologijo, filozofijo, medicino in ortodoksno rusko religijo v Parizu, Düsseldorfu in Frankfurtu. Trenutno poučuje psihologijo in klinično gibalno terapijo na Fakulteti v Amsterdamu. Je gostujoči profesor na Univerzi v Bernu, na oddelku za klinično psihologijo in predavatelj na univerzitetnem Inštitutu za psihologijo v Moskvi. Od leta 2001 je znanstveni vodja podiplomskega študija klinične supervizije in coachinga na Univerzi v Kremsu (www.donau-uni.ac.at) . Dolga leta je znanstveni direktor Evropske akademije za psihosocialno zdravje in Fritz Perlsovega Inštituta (www.eag-fpi.com), ki  izvajata akreditirane programe izobraževanja s področja psihoterapije, tudi posebni izobraževalni program terapije otrok in mladostnikov. Podružnica deluje tudi v Sloveniji. Petzold je poznan kot utemeljitelj integrativne terapije in avtor več kot 1000 znanstvenih publikacij, vključno s 76 knjigami.

 

 

Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen psihoterapevtom, študentom psihoterapije, ki delajo s klienti, učnim terapevtom, edukatorjem, supervizorjem vseh terapevtskih šol, kliničnim psihologom, psihiatrom, tudi strokovnjakom v poklicih pomoči, ki imajo ustrezne izkušnje.

 

Kdaj in kje?

  1. 11. in 12. november 2015, na Likozarjevi 3, v Ljubljani.

 

Čas izvajanja seminarja:

torek, 10. 11. 2015                 od 9.00 do 18.00 (1 ura za kosilo)

sreda, 11. 11. 2015                 od 9.00 do 18.00 (1 ura za kosilo)

četrtek, 12. 11. 2015              od 9.00 do 16.00

 

Kotizacija:

Cena seminarja je 250, 00 EUR.

Člani Slovenskega društva za integrativno terapijo,  ki so plačali članarino za tekoče koledarsko leto imajo 10% popusta.

 

Način in rok prijave:

Prijave pošljite na naslov: eag.fpislo@gmail.com  do 31. 10. 2015.

Prijavo je potrebno potrditi z akontacijo v višini 50, 00 EUR, ostalo kotizacijo mora vsak udeleženec plačati pred začetkom seminarja. Akontacijo bomo vrnili samo v primeru odpovedi organizatorja.

Po izvedeni delavnici boste prejeli račun.

 

 

Seminar bo potekal v angleščini brez prevajanja.

 

Vabljeni!

 

 

Lep pozdrav.                                                                         Milena Vidmar