PLENARNO PREDAVANJE

PETEK, 3. 6. 2022

10.30 – 12.30

 

 

Dr. Avi Goren Bar: Kreativni mediji v psihoterapiji

(Predavanje bo potekalo preko spleta v angleškem jeziku.)

 

Vesel in hvaležen sem, da lahko na vaši konferenci predstavim svoje izkušnje in teoretična razmišljanja o ekspresivni umetnostih v psihoterapiji in kovčingu. Teoretično ozadje, ki podpira prakso kreativnih umetnosti v psihoterapiji in kovčingu, izhaja tako iz naravnih dobrin človeka od rojstva kot iz različnih psiholoških teorij, kot so objektni odnosi, psihologija selfa, Jungova psihologija in geštalt terapija.

Moje predavanje bo sistematično predstavilo teoretične korenine te ustvarjalne prakse. Poleg tega ne bom le izkoristil te priložnosti, da z občinstvom delim svoja teoretična spoznanja, ampak bom tudi pokazal, kako se te misli uporabljajo v praksi.

Filozofija ekspresivne umetnosti trdi, da je ustvarjalnost naš vodilni pristop, fleksibilnost je naša dirigentska linija, improvizacija potrjuje našo svobodo, holizem pa ustvarja naš prostor: uporabljamo um, čustva in telo za izdelavo vsebin. Izstopiti iz okvirjev je naša taktika, saj poskušamo na pojave pogledati z različnih zornih kotov. Proces je tisto, kar iščemo, medtem ko zaupamo v proces. Umetniška kakovost je tisto, k čemur stremimo, zato uporabljamo gib, vizualno umetnost in glasbo. Skupnost je tisto, kar ustvarjamo, ko se zavzemamo za sodelovanje, raznolikost in enakost, čustvena inteligenca pa je tisto, kar negujemo, saj bo samo izražanje čustev povzročilo spremembe.

Orodja ekspresivne umetnosti se lahko uporabijo v psihoterapiji in kovčingu, šolskih kurikulumih, socialnih in komunalnih intervencijah, organizacijah prek delavnic in kakršnih koli obogatitvenih programih v poslovanju, izobraževanju in kulturi.

Ustvarjalci kreativnih umetnosti imajo znanje in izkušnje za implementacijo kreativnih tehnik v družbene izzive, kot so reševanje konfliktov, dejavnosti skupnosti, socialne intervencije, delo z begunci in prostovoljno delo. Ustvarjalne umetnosti obogatijo vse učne procese, zabavne dogodke in timsko delo.

 

Dr. Avi Goren Bar, klinični in šolski psiholog, ekspresivni umetnostni terapevt, organizacijski kovč in supervizor, je po poklicu psiholog, ki dela in živi v Izraelu. V svoji zasebni psihoterapevtski praksi je sodeloval z otroki, mladostniki, odraslimi, pari in družinami. Pri svojem edinstvenem pristopu združuje geštalt terapijo, jungovsko terapijo in ekspresivno umetnost. Avi je terapevt, učitelj in supervizor umetnostne terapije ter član mednarodnega združenja IEATA (International Expressive Art Therapy Association). Skoraj 40 let poučuje na različnih srednješolskih, univerzitetnih in psihoterapevtskih programih. Od leta 2014 redno prihaja v Slovenijo kot učitelj v programu Klinične ekspresivne umetnostne terapije.