OKROGLA MIZA

NEDELJA, 5. 6. 2022

12.00 – 13.30

 

 

DUŠEVNO ZDRAVJE IN PSIHOTERAPIJA V ČASU
GLOBALNIH DRUŽBENIH SPREMEMB

 

Zadnji dve leti se na globalni ravni soočamo z izrednimi in kriznimi razmerami, povezanimi z boleznijo covid-19 in vladnimi ukrepi, ki naj bi epidemijo kovidne bolezni omejevali in jo poskušali zaustaviti.

Krizne razmere kot s povečevalnim steklom pokažejo različne plati družbe, v kateri živimo, in še posebej izpostavijo tiste pomanjkljivosti, ki so do krize privedle. Ob tem smo psihoterapevti soočeni s poglobljenimi duševnimi stiskami, ki izhajajo iz strahu, osamljenosti, žalovanja, negotovosti in nemoči. Naraščajoči stres poškoduje premnoge odnose, potiska ljudi v odvisnosti in poškodovalno vedenje. Nedvomno je kovidna kriza kolektivna travmatska izkušnja.

Hkrati pa je to tudi čas za spremembe tako na družbeni kot tudi na osebni ravni. Dobro vemo, kaj ne deluje, in vredno se je potruditi in zbrati pogum za spreminjanje tega. V tem času imamo še posebej priložnost, da ponovno prevrednotimo svoje odnose, svoje delo in svojo bivanjsko držo. Čuječe opazovanje notranjega doživljanja nam omogoča izkušnjo, na podlagi katere se lahko bolje naravnamo na polno in odgovorno življenje.

 

Moderatorka okrogle mize:

Dr. Romana Kress, univ. dipl. psih., psihoterapevtka (EUROTAS, EAP), supervizorka

Romana je psihoterapevtka in supervizorka z večdesetletnimi izkušnjami. Leta 1986 je diplomirala iz psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Nadaljnja izobraževalna pot jo je zanesla v Anglijo, kjer se je na Centre for Transpersonal Psychology izobrazila iz transpersonalne psihoterapije in leta 2004 diplomirala ter pridobila članstvo v UKCP. Od vrnitve v Slovenijo leta 2005 deluje kot psihoterapevtka in supervizorka v zasebni praksi. Zavezana je kontinuiranemu usposabljanju na različnih področjih psihoterapije in leta 2014 je doktorirala na SFU Dunaj z naslovom Changing the sense of self through ritual: Psycheritual as a psychotherapeutic intervention.

Je trenutna predsednica SKZP.

 

Gostje okrogle mize:

Mag. Miran Možina, doktor medicine, specialist psihiater, psihoterapevt in supervizor

Od leta 1986 do 1992 je delal kot psihiater v psihiatrični bolnici Vojnik pri Celju, nato pa je svojo delovno pot nadaljeval v svoji zasebni psihoterapevtski praksi v Ljubljani, kjer je delal do 1997. leta. V letih od 1994 do 2008 je delal kot asistent na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani, od 1983 do 2006 pa vodil razne dobrodelne projekte psihosocialne pomoči za otroke, mladostnike, njihove družine in za uporabnike psihiatrije v Društvu ODMEV. Leta 2003 je prejel Evropsko diplomo iz psihoterapije (EDP) Evropskega združenja za psihoterapijo (EAP). Od leta 2008 do septembra 2013 je bil direktor Slovenskega inštituta za psihoterapijo, od leta 2013 pa je direktor ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda. Tam je tudi predavatelj, supervizor, učni terapevt, vodja izobraževanja iz sistemske psihoterapije in strokovni vodja psihoterapevtske ambulante za otroke in mladostnike. Je tudi gostujoči predavatelj na matici Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Od leta 1998 do 2006 je bil podpredsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP), nato do 2009 njen predsednik. Od leta 2007 je ustanovitelj in odgovorni urednik Slovenske revije za psihoterapijo Kairos. Leta 2007 je dobil zlato priznanje SKZP za razvoj psihoterapije. Od leta 2004 vodi prizadevanja za normativno ureditev psihoterapije v Sloveniji, ki bi psihoterapijo uveljavila kot samostojni poklic in avtonomno akademsko disciplino.

 

Dr. David Gosar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

David je kot klinični psiholog zaposlen na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo. Njegovi raziskovalni interesi so povezani z njegovim kliničnim delom in vključujejo področja razvojne nevropsihologije in nevroznanosti ter so povezani z raziskovanjem nevrobioloških mehanizmov in bolezenskih dejavnikov, ki vplivajo na kognitivno, čustveno in socialno funkcioniranje otrok in mladostnikov z različnimi nevrološkimi, nevrorazvojnimi in disociativnimi motnjami. Poleg področja razvojne nevropsihologije zasleduje tudi svoje raziskovalne interese na področju psihometrije in e-psihologije. V sodelovanju s slovenskimi založniki psihodiagnostičnih sredstev redno sodeluje pri priredbi in razvoju pripomočkov za psihološko ocenjevanje ter prispeva k razvoju na tem področju kot član Komisije za psihodiagnostična sredstva pri Društvu psihologov Slovenije. Kot član delovne skupine za e-psihologijo pri Evropski federaciji psiholoških društev si poleg tega prizadeva za strokovno in etično utemeljeno vključevanje novosti na področju e-psihologije ter podatkovne znanosti v klinično prakso.

 

Biserka Ilin, dr. med., spec. psihiatrinja, pedopsihiatrinja, psihoterapevtka

Biserka je po končanem študiju medicine sedem let delala v somatski medicini (splošna praksa, urgenca, pediatrija). Nato je specializirala psihiatrijo in se dodatno izobrazila iz pedopsihiatrije. V dispanzerju v Murski Soboti je v devetčlanskem strokovnem timu več kot 13 let vodila psihohigienski dispanzer za otroke in mladostnike. Hkrati je opravila študij dinamsko usmerjene psihoterapije ter zaključila izpit in leta 2000 prejela naziv psihoterapevtka (ZPS). Od leta 1993 je svojo edukacijo dopolnjevala s področja razvojno analitične psihoterapije, skupinske analitične terapije, KVT, EMDR in brainspottinga ter v Šoli psihoterapije težkih patologij pri dr. Joganu.

Zadnjih 10 let svojega profesionalnega življenja je delala v zasebni psihoterapevtski ordinaciji v Ljubljani, pred dobrimi tremi leti pa se je upokojila.

 

Ksenja Kos, univ. dipl. ped. in prof. soc., psihoterapevtka (CTA-P),

Ksenija se je po študiju na Filozofski fakulteti v Ljubljani izpopolnjevala na področju socialne in specialne pedagogike ter osvojila certifikate iz različnih metod dela na področju otrok s posebnimi potrebami. Je mednarodno certificirana psihoterapevtka in mednarodna specializantka supervizorka. V zasebni psihoterapevtski praksi opravlja psihoterapijo za odrasle, otroke in mladostnike. Uporablja metode in tehnike dela po principu integrativne transakcijsko analitične psihoterapije za odrasle in razvojno relacijske terapije za otroke in mladostnike, EMDR-ja, brainspottinga in emocionalno fokusirane partnerske in družinske psihoterapije. Supervizijo opravlja na European Centre for Psychotherapeutic Studies (EAIP) v Veliki Britaniji.

Kot predavateljica deluje tako doma kot tudi mednarodno na področju krepitve občutka lastne vrednosti, razvijanja odnosne kompetence, dela s čustveno ranljivimi otroki in dela s starši ter raziskuje področje samoregulacije v skupnosti.