Evalvacijski vprašalnik (petek, 3. 6. 2022, 17.00-18.30)