Evalvacijski vprašalnik (petek, 3. 6. 2022, 14.30-16.30)