PLENARNO PREDAVANJE

PETEK, 4. 6. 2021

od 9.30 do 11.30

 

 

Tomaž Flajs: Družbena angažiranost terapevta – veš, terapevt, svoj dolg?

 

Ali človeško duševnost in težave, zaradi katerih se ljudje vključujejo v psihoterapijo, lahko razumemo in obravnavamo neodvisno od širšega družbenega konteksta, v katerem bivajo in znotraj katerega se gibljejo tako psihoterapevti kot klienti? Kdo in kako določa merila duševnega zdravja? Ali poklic psihoterapevta poleg zavezanosti etičnemu kodeksu in strokovnim standardom vključuje tudi elemente širše družbene odgovornosti? Kakšna naj bi bila drža psihoterapevta v odnosu do družbenih dogajanj?

To je nekaj vprašanj, v katera se bomo poglobili na predavanju. Cilj predavanja ni ponujanje nekih dokončnih, splošno veljavnih odgovorov, temveč predvsem senzibilizacija za žal vse prepogosto prezrto širšo družbeno dimenzijo psihoterapevtskega poklica. Predavatelj upa, da bo svoje kolege s predstavitvijo svojih stališč in izkušenj spodbudil k lastnemu razmisleku in s tem k vzpostavljanju lastne reflektirane drže do te tematike. Pojem duševnega zdravja se mu namreč kaže kot nekaj, kar obsega ne le zasebno, temveč tudi socialno, ekonomsko, kulturno in politično problematiko. Pri tem se pridružuje Paulu Goodmanu in njegovemu vprašanju: ali je možno biti psihično zdrav v bolni družbi?

Na predavanju bo predavatelj opredelil svoje razumevanje družbene angažiranosti ter poskušal utemeljiti potrebo in nujo po družbeni angažiranosti psihoterapevtov tudi v okviru aktualne koronakrize. Na koncu pa bo predstavil nekaj konkretnih projektov s širšo družbeno noto, ki so potekali ali še potekajo v okviru Slovenske krovne zveze za psihoterapijo, skupaj z idejami, kaj bi se še dalo narediti.

 

Tomaž Flajs je geštalt psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP), in redni član Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT) s certifikatom za supervizorja.  Diplomiral je na britanskem inštitutu GPTI in je nosilec certifikata strokovnosti inštituta GATLA iz Los Angelesa. Od leta 2015 do 2019 je bil predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP, v letih od 2004 do 2016 pa predsednik Slovenskega društva za geštalt terapijo SLOGES. Je soustanovitelj in direktor GITA Inštituta za geštaltsko terapijo, Ljubljana, kjer v sodelovanju z mednarodno priznanimi strokovnjaki s področja geštalt psihoterapije izvaja psihoterapevtsko izobraževanje. Poleg tega poučuje tudi v tujini kot gost inštitutov v Nemčiji, Gruziji, Rusiji, na Hrvaškem in na Kitajskem. Kot psihoterapevt ima dolgoletne izkušnje dela s posamezniki, pari in skupinami.