PLENARNO PREDAVANJE

PETEK, 6. 11. 2020

od 13.30 do 15.30

 

 

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman: Na presečišču med etičnimi kodeksi, osebno naravnanostjo in sistemskimi pogoji pri skrbi zase v poklicih pomoči

 

V etičnih kodeksih različnih poklicev pomoči, pri katerih je skrb za druge temeljni cilj strokovnega delovanja, je skrb zase posredno ali izrecno navedena kot eno od vodil za kakovostno strokovno delo. Če razmišljamo o tem, da se za poklice pomoči odločamo osebe z afiniteto do pomoči drugim, je skrb zase usmerjenost, ki je tej afiniteti vsaj na prvi pogled nasprotna. Morda je zato še toliko bolj potreben tehten premislek o tem konceptu. Skrb zase konceptualno ni zgolj odvisna od zmožnosti in interesa oseb, ki opravljajo poklic pomoči, ter zahtev kontinuiranega strokovnega razvoja, temveč je soodvisna tudi od sistemskih pogojev za njeno udejanjanje. Del etične drže je zato tudi kritični pogled na sistemske pogoje ter z njimi povezane spodbude in omejitve pri skrbi zase, da ne bi prihajalo do individualiziranja stisk, ki so posledica sistemskih danosti. Oris koncepta skrbi zase na omenjenem presečišču ponujam kot spodbudo k vpogledu v lastne in sistemsko pogojene (ne)zmožnosti skrbi zase ter k iskanju virov za dovolj kakovostno in dovolj obsežno skrb zase v trenutnem obdobju profesionalnega življenja.

 

Doc. dr. Mija Marija Klemenčič Rozman je docentka na Oddelku za socialno pedagogiko na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani in geštalt izkustvena družinska terapevtka in psihoterapevtka (EAP, EAGT). Od leta 2013 do 2017 je bila direktorica Inštituta za družinsko terapijo, od 2017 dalje pa je članica strokovnega odbora SLOGES – Slovenskega društva za geštalt terapijo.